ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Theokritos Chazarakis Theokritos Chazarakis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μετά από προσπάθεια διασύνδεσης του LibreOffice με έγγραφα Google μου
παρουσιάστηκε σφάλμα στη λειτουργία του με αποτέλεσμα να μην είναι
προσβάσιμο.
Προσπάθησα με απεγκατάσταση και εκ νέου εγκατάσταση αλλά το πρόβλημα
παραμένει.
Εναλλακτικά εγκατέστησα το OpenOffice το οποίο λειτουργεί χωρίς κανένα
πρόβλημα.
Η έκδοση του LibreOffice που χρησιμοποιώ είναι η 5.1.3 και το λειτουργικό
μου σύστημα τα Windows 10 Pro.

Με εκτίμηση,
Θεόκριτος Χαζαράκης

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Epaminondas Diamantopoulos-2 Epaminondas Diamantopoulos-2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [el-users] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Με ποιον τρόπο ακριβώς προσπάθησες να μεταφέρεις αρχείο του Libreoffice στα
Google Docs;

Ως προς το γεγονός ότι ακόμα και μετά την επανεγκατάσταση το LO αυτό δεν
μπορεί να εκτελεστεί, μάλλον η αιτία βρίσκεται στο ότι η απεγκατάσταση του
LO δεν σβήνει και τις ρυθμίσεις της εφαρμογής αλλά ούτε και τις επεκτάσεις
που έχουν εγκατασταθεί, μία εκ των οποίων μάλλον και δημιουργεί το
πρόβλημα.

Οι επεκτάσεις βρίσκονται στον φάκελο

C:\Documents and Settings\<user name>\Application Data\libreoffice\4\user

Δοκίμασε να σβήσεις όλες τις επεκτάσεις (.oxt) που βρίσκονται στον παραπάνω
φάκελο (όπου user name αντικατέστησε αυτό που πρέπει) και να εκτελέσεις
ξανά το LibreOffice.

Πηγή: https://wiki.documentfoundation.org/UserProfile

Στις 8 Ιουνίου 2016 - 9:19 π.μ., ο χρήστης Theokritos Chazarakis <
[hidden email]> έγραψε:

> Μετά από προσπάθεια διασύνδεσης του LibreOffice με έγγραφα Google μου
> παρουσιάστηκε σφάλμα στη λειτουργία του με αποτέλεσμα να μην είναι
> προσβάσιμο.
> Προσπάθησα με απεγκατάσταση και εκ νέου εγκατάσταση αλλά το πρόβλημα
> παραμένει.
> Εναλλακτικά εγκατέστησα το OpenOffice το οποίο λειτουργεί χωρίς κανένα
> πρόβλημα.
> Η έκδοση του LibreOffice που χρησιμοποιώ είναι η 5.1.3 και το λειτουργικό
> μου σύστημα τα Windows 10 Pro.
>
> Με εκτίμηση,
> Θεόκριτος Χαζαράκης
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Epaminondas Diamantopoulos-2 Epaminondas Diamantopoulos-2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [el-users] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Παρακαλώ,

Είναι καλό στο μέλλον όταν απαντάς σε μήνυμα μέσω της λίστας να
επιλέγεις *Απάντηση
σε όλους* αντί *Απάντηση* ώστε να δημοσιεύεται στη λίστα (
[hidden email]) και να είναι διαθέσιμη σε όλους.

Επιπλέον, αν χρησιμοποιείς την επέκταση OOo2gd σε εμένα εκτελείται κανονικά
(LIbreoffice 5.1.3.2 σε Linux Mint 17.2). Είναι αυτή η επέκταση που σου
δημιουργεί το πρόβλημα ή κάποια άλλη;


Στις 8 Ιουνίου 2016 - 5:07 μ.μ., ο χρήστης Theokritos Chazarakis <
[hidden email]> έγραψε:

> Σε ευχαριστώ για την βοήθεια.
> Ακολούθησα τις οδηγίες σου, εντόπισα την επέκταση που δημιούργησε το
> πρόβλημα και την διέγραψα.
> Προς το παρόν αποκαταστάθηκε η λειτουργία του LO.
> Και πάλι ευχαριστώ.
>
>
> Με εκτίμηση,
> Θεόκριτος Χαζαράκης
>
> Στις 8 Ιουνίου 2016 - 2:17 μ.μ., ο χρήστης Epaminondas Diamantopoulos <
> [hidden email]> έγραψε:
>
>> Με ποιον τρόπο ακριβώς προσπάθησες να μεταφέρεις αρχείο του Libreoffice
>> στα Google Docs;
>>
>> Ως προς το γεγονός ότι ακόμα και μετά την επανεγκατάσταση το LO αυτό δεν
>> μπορεί να εκτελεστεί, μάλλον η αιτία βρίσκεται στο ότι η απεγκατάσταση του
>> LO δεν σβήνει και τις ρυθμίσεις της εφαρμογής αλλά ούτε και τις επεκτάσεις
>> που έχουν εγκατασταθεί, μία εκ των οποίων μάλλον και δημιουργεί το
>> πρόβλημα.
>>
>> Οι επεκτάσεις βρίσκονται στον φάκελο
>>
>> C:\Documents and Settings\<user name>\Application Data\libreoffice\4\user
>>
>> Δοκίμασε να σβήσεις όλες τις επεκτάσεις (.oxt) που βρίσκονται στον
>> παραπάνω φάκελο (όπου user name αντικατέστησε αυτό που πρέπει) και να
>> εκτελέσεις ξανά το LibreOffice.
>>
>> Πηγή: https://wiki.documentfoundation.org/UserProfile
>>
>> Στις 8 Ιουνίου 2016 - 9:19 π.μ., ο χρήστης Theokritos Chazarakis <
>> [hidden email]> έγραψε:
>>
>>> Μετά από προσπάθεια διασύνδεσης του LibreOffice με έγγραφα Google μου
>>> παρουσιάστηκε σφάλμα στη λειτουργία του με αποτέλεσμα να μην είναι
>>> προσβάσιμο.
>>> Προσπάθησα με απεγκατάσταση και εκ νέου εγκατάσταση αλλά το πρόβλημα
>>> παραμένει.
>>> Εναλλακτικά εγκατέστησα το OpenOffice το οποίο λειτουργεί χωρίς κανένα
>>> πρόβλημα.
>>> Η έκδοση του LibreOffice που χρησιμοποιώ είναι η 5.1.3 και το λειτουργικό
>>> μου σύστημα τα Windows 10 Pro.
>>>
>>> Με εκτίμηση,
>>> Θεόκριτος Χαζαράκης
>>>
>>> --
>>> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
>>> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>>> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
>>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
>>> deleted
>>>
>>
>>
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Theokritos Chazarakis Theokritos Chazarakis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [el-users] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η επέκταση που μου δημιούργησε το πρόβλημα είναι η αναφερόμενη παραπάνω
(OOo2gd)


Με εκτίμηση,
Θεόκριτος Χαζαράκης

Στις 8 Ιουνίου 2016 - 9:13 μ.μ., ο χρήστης Epaminondas Diamantopoulos <
[hidden email]> έγραψε:

> Παρακαλώ,
>
> Είναι καλό στο μέλλον όταν απαντάς σε μήνυμα μέσω της λίστας να επιλέγεις *Απάντηση
> σε όλους* αντί *Απάντηση* ώστε να δημοσιεύεται στη λίστα (
> [hidden email]) και να είναι διαθέσιμη σε όλους.
>
> Επιπλέον, αν χρησιμοποιείς την επέκταση OOo2gd σε εμένα εκτελείται
> κανονικά (LIbreoffice 5.1.3.2 σε Linux Mint 17.2). Είναι αυτή η επέκταση
> που σου δημιουργεί το πρόβλημα ή κάποια άλλη;
>
>
> Στις 8 Ιουνίου 2016 - 5:07 μ.μ., ο χρήστης Theokritos Chazarakis <
> [hidden email]> έγραψε:
>
>> Σε ευχαριστώ για την βοήθεια.
>> Ακολούθησα τις οδηγίες σου, εντόπισα την επέκταση που δημιούργησε το
>> πρόβλημα και την διέγραψα.
>> Προς το παρόν αποκαταστάθηκε η λειτουργία του LO.
>> Και πάλι ευχαριστώ.
>>
>>
>> Με εκτίμηση,
>> Θεόκριτος Χαζαράκης
>>
>> Στις 8 Ιουνίου 2016 - 2:17 μ.μ., ο χρήστης Epaminondas Diamantopoulos <
>> [hidden email]> έγραψε:
>>
>>> Με ποιον τρόπο ακριβώς προσπάθησες να μεταφέρεις αρχείο του Libreoffice
>>> στα Google Docs;
>>>
>>> Ως προς το γεγονός ότι ακόμα και μετά την επανεγκατάσταση το LO αυτό δεν
>>> μπορεί να εκτελεστεί, μάλλον η αιτία βρίσκεται στο ότι η απεγκατάσταση του
>>> LO δεν σβήνει και τις ρυθμίσεις της εφαρμογής αλλά ούτε και τις επεκτάσεις
>>> που έχουν εγκατασταθεί, μία εκ των οποίων μάλλον και δημιουργεί το
>>> πρόβλημα.
>>>
>>> Οι επεκτάσεις βρίσκονται στον φάκελο
>>>
>>> C:\Documents and Settings\<user name>\Application Data\
>>> libreoffice\4\user
>>>
>>> Δοκίμασε να σβήσεις όλες τις επεκτάσεις (.oxt) που βρίσκονται στον
>>> παραπάνω φάκελο (όπου user name αντικατέστησε αυτό που πρέπει) και να
>>> εκτελέσεις ξανά το LibreOffice.
>>>
>>> Πηγή: https://wiki.documentfoundation.org/UserProfile
>>>
>>> Στις 8 Ιουνίου 2016 - 9:19 π.μ., ο χρήστης Theokritos Chazarakis <
>>> [hidden email]> έγραψε:
>>>
>>>> Μετά από προσπάθεια διασύνδεσης του LibreOffice με έγγραφα Google μου
>>>> παρουσιάστηκε σφάλμα στη λειτουργία του με αποτέλεσμα να μην είναι
>>>> προσβάσιμο.
>>>> Προσπάθησα με απεγκατάσταση και εκ νέου εγκατάσταση αλλά το πρόβλημα
>>>> παραμένει.
>>>> Εναλλακτικά εγκατέστησα το OpenOffice το οποίο λειτουργεί χωρίς κανένα
>>>> πρόβλημα.
>>>> Η έκδοση του LibreOffice που χρησιμοποιώ είναι η 5.1.3 και το
>>>> λειτουργικό
>>>> μου σύστημα τα Windows 10 Pro.
>>>>
>>>> Με εκτίμηση,
>>>> Θεόκριτος Χαζαράκης
>>>>
>>>> --
>>>> Unsubscribe instructions: E-mail to
>>>> [hidden email]
>>>> Posting guidelines + more:
>>>> http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>>>> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
>>>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
>>>> deleted
>>>>
>>>
>>>
>>
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted