Γρήγορη εκκίνηση στην έκδοση 4.3.Χ για Windows

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
theofilos antoniadis theofilos antoniadis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Γρήγορη εκκίνηση στην έκδοση 4.3.Χ για Windows

Χαίρεται,
θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την επιλογή της γρήγορης εκκίνησης στην
έκδοση 4.3.ΧΧ για Windows, δεν υπάρχει πλέον ή κάνω λάθος; Μήπως
ενεργοποιείτε με διαφορετικό τρόπο πλέον; Στην έκδοση για linux πάντως
υπάρχει όπως και πριν.

Ευχαριστώ.

Αντωνιάδης Θεόφιλος

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
"Υπάτιος Μ.Μωυσιάδης" "Υπάτιος Μ.Μωυσιάδης"
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Γρήγορη εκκίνηση στην έκδοση 4.3.Χ για Windows

Γεια χαρά,

όντως δεν υπάρχει πλέον αυτή η δυνατότητα εξαιτίας του παρακάτων bug,

https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=80927

Αναφέρεται και στις σημειώσεις της τελευταίας έκδοσης,

https://www.libreoffice.org/download/release-notes/

The following notes apply:

     This release is bit-identical to 4.3.2 Release Candidate 2 — you
don't need to download or reinstall if you have that version already.
     This version still contains a few annoying bugs, as listed here.
*quickstarter on windows has been removed.*

On 27/9/2014 14:54, theofilos antoniadis wrote:

> Χαίρεται,
> θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την επιλογή της γρήγορης εκκίνησης στην
> έκδοση 4.3.ΧΧ για Windows, δεν υπάρχει πλέον ή κάνω λάθος; Μήπως
> ενεργοποιείτε με διαφορετικό τρόπο πλέον; Στην έκδοση για linux πάντως
> υπάρχει όπως και πριν.
>
> Ευχαριστώ.
>
> Αντωνιάδης Θεόφιλος
>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted