Γρήγορη εκκίνηση στην έκδοση 4.3.Χ για Windows

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
theofilos antoniadis theofilos antoniadis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Γρήγορη εκκίνηση στην έκδοση 4.3.Χ για Windows

Χαίρεται,
θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την επιλογή της γρήγορης εκκίνησης στην
έκδοση 4.3.ΧΧ για Windows, δεν υπάρχει πλέον ή κάνω λάθος; Μήπως
ενεργοποιείτε με διαφορετικό τρόπο πλέον; Στην έκδοση για linux πάντως
υπάρχει όπως και πριν.

Ευχαριστώ.

Αντωνιάδης Θεόφιλος

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
"Υπάτιος Μ.Μωυσιάδης" "Υπάτιος Μ.Μωυσιάδης"
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Γρήγορη εκκίνηση στην έκδοση 4.3.Χ για Windows

Γεια χαρά,

όντως δεν υπάρχει πλέον αυτή η δυνατότητα εξαιτίας του παρακάτων bug,

https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=80927

Αναφέρεται και στις σημειώσεις της τελευταίας έκδοσης,

https://www.libreoffice.org/download/release-notes/

The following notes apply:

     This release is bit-identical to 4.3.2 Release Candidate 2 — you
don't need to download or reinstall if you have that version already.
     This version still contains a few annoying bugs, as listed here.
*quickstarter on windows has been removed.*

On 27/9/2014 14:54, theofilos antoniadis wrote:

> Χαίρεται,
> θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την επιλογή της γρήγορης εκκίνησης στην
> έκδοση 4.3.ΧΧ για Windows, δεν υπάρχει πλέον ή κάνω λάθος; Μήπως
> ενεργοποιείτε με διαφορετικό τρόπο πλέον; Στην έκδοση για linux πάντως
> υπάρχει όπως και πριν.
>
> Ευχαριστώ.
>
> Αντωνιάδης Θεόφιλος
>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Loading...