Diavoorstelling afdrukken, emailen, exporteren en opslaan

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
kees538 kees538
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Diavoorstelling afdrukken, emailen, exporteren en opslaan

Allen


Aan de Handleidingen voor Impress versie 4.2 is het hoofdstuk
'Diavoorstelling afdrukken, emailen, exporteren en opslaan' toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u het afdrukken van diavoorstellingen
kunt beheren. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen welke dia;s u wilt afdrukken en
of u ook de notities wilt afdrukken of de hand-outs. Ook het afdrukken van
een brochure komt aan de orde. Daarnaast wordt beschreven hoe u
diavoorstellingen naar andere formaten kunt exporteren, zoals PDF of HTML.
En aan bod komt het e-mailen van presentaties. Verder wordt er nog
beschreven hoe u een presentatie digitaal ondertekent, hoe u persoonlijke
gegevens verwijdert voor het versturen van het document en hoe u de
presentatie opslaat of opent in MS-Powerpoint formaat.


Met dank aan Henk van der Burg voor de vertaling van dit hoofdstuk.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Loading...