Παραίτηση από συντονιστής του Ελληνικού GNOME εξαιτίας της Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ

classic Classic list List threaded Threaded
10 messages Options
Simos Xenitellis Simos Xenitellis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Παραίτηση από συντονιστής του Ελληνικού GNOME εξαιτίας της Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ

Ξεκίνησα τη μετάφραση του GNOME στα ελληνικά το 1999, διότι εκείνο το
διάστημα δεν υπήρχε
γραφικό περιβάλλον στην ελληνική γλώσσα. Όσο περνούσε ο χρόνος, οι χρήστες
θα συνήθιζαν
στο αγγλικό περιβάλλον και θα χάναμε την ευκαιρία να έχουμε κάτι στα
ελληνικά.

Υπήρχε ήδη έργο από το Χρήστο Σπύρογλου (1998-1999), προγραμματιστικό και
μεταφραστικό,
οπότε συνέχισα όταν ολοκλήρωσε την προσφορά του.
Στα επόμενα χρόνια η ομάδα μεγάλωσε και συνεχίσαμε να βελτιώνουμε την
ελληνική μετάφραση
του GNOME. Μπορείτε να δείτε τους συντελεστές στη σελίδα
http://l10n.gnome.org/teams/el/
μαζί με τα στατιστικά. Δίχως την ομάδα δε θα ήμουν σε θέση να προχωρήσω στο
έργο,
και ο ρόλος μου μετατράπηκε γρήγορα σε ρόλο συντονιστή.
Έλαβα μέρος σε 4 συνέδρια GUADEC (συνέδριο GNOME).

Προγραμματιστικά, βοήθησα στην ανάπτυξη του GNOME,
https://bugzilla.gnome.org/page.cgi?id=describeuser.html&login=simos.bugzilla%40gmail.com
όπου συγκέντρωσα 16 βαθμούς (σκορ για τη συμμετοχή στο Bugzilla του GNOME).
Σε σχέση με τα ελληνικά, πρόσφερα προγραμματιστικά στην υποστήριξη του
πολυτονικού
για το περιβάλλον GNOME (προγραμματισμός στη βιβλιοθήκη gtk+).
Αν και ο αρχικός μου στόχος ήταν προσθέσω μόνο πολυτονικό, κατέληξα (ύστερα
από απαιτήσεις
των συντελεστών του gtk+) να προσθέσω υποστήριξη και για τη γραφή αρκετών
άλλων γλωσσών.
Δείγμα από τον κώδικα μετατροπής (για δημιουργία του συμπτυγμένου αραιού
πίνακα) στο
https://github.com/simos/compose-parse/blob/master/compose-parse.py

Μόλις πρόσφατα η ελληνική ομάδα GNOME συμμετείχε στο έργο Google Code In,
http://code.google.com/opensource/gci/2010-11/
όπου μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρουν στο ελεύθερο
λογισμικό.
Μαζί με το Στάθη, φτιάξαμε 17 εργασίες που έχουν αναλάβει αρκετοί μαθητές.
Το έργο είναι σε εξέλιξη.

Παραιτούμαι από συντονιστής λόγω της συμπεριφοράς της Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ (
http://www.eellak.gr)
και του Νίκου Ρούσσου σε σχέση με το έργο μου, τον πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ (
planet.ellak.gr).
Η Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο πλανήτης ΕΛ/ΛΑΚ
φιλοξενείται στο ellak.gr (ΕΔΕΤ),
έκανε μια σειρά από αλλαγές δίχως τη συμφωνία μου, και αφαίρεσε την
πρόσβαση που είχα,
http://simos.info/blog/archives/1242
Ήρθα σε επικοινωνία με το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ
και βλέπω ότι δεν υπάρχει
διάθεση για αλλαγή. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει υποστήριξη σε
αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες,
διότι πρόκειται για ενέργειες συνεργάτη της Εταιρίας. Η εντύπωσή μου είναι
ότι η Εταιρία έχει έλλειμμα από δράσεις
που βοηθούν πραγματικά το ελεύθερο λογισμικό στην Ελλάδα. Η
οικειοποίηση/κλοπή του πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ
δε βοηθάει στην ενδυνάμωση της κοινότητας ελεύθερου λογισμικού στην Ελλάδα.
Πιστεύω ότι το ελεύθερο λογισμικό θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στην Ελλάδα,
ωστόσο θα είναι με τόσο αργούς ρυθμούς
που δυστυχώς δε θα έχει σημαντική επίδραση στην εθνική οικονομία.

Σίμος - http://simos.info/blog/
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Efstathios Chatzikyriakidis Efstathios Chatzikyriakidis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [team-gnome-gr] Παραίτηση από συντονιστής του Ελληνικού GNOME εξαιτίας της Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ

Κοπρόσκυλα της κοινωνίας. Μην ανυσυχείς θα το βρουν από το λαό. Έτσι λέμε
συνήθως. Στην προκειμένη περίπτωση, θα το βρουν από τους χρήστες.

On 17 January 2012 14:08, Simos Xenitellis <[hidden email]>wrote:

> Ξεκίνησα τη μετάφραση του GNOME στα ελληνικά το 1999, διότι εκείνο το
> διάστημα δεν υπήρχε
> γραφικό περιβάλλον στην ελληνική γλώσσα. Όσο περνούσε ο χρόνος, οι χρήστες
> θα συνήθιζαν
> στο αγγλικό περιβάλλον και θα χάναμε την ευκαιρία να έχουμε κάτι στα
> ελληνικά.
>
> Υπήρχε ήδη έργο από το Χρήστο Σπύρογλου (1998-1999), προγραμματιστικό και
> μεταφραστικό,
> οπότε συνέχισα όταν ολοκλήρωσε την προσφορά του.
> Στα επόμενα χρόνια η ομάδα μεγάλωσε και συνεχίσαμε να βελτιώνουμε την
> ελληνική μετάφραση
> του GNOME. Μπορείτε να δείτε τους συντελεστές στη σελίδα
> http://l10n.gnome.org/teams/el/
> μαζί με τα στατιστικά. Δίχως την ομάδα δε θα ήμουν σε θέση να προχωρήσω
> στο έργο,
> και ο ρόλος μου μετατράπηκε γρήγορα σε ρόλο συντονιστή.
> Έλαβα μέρος σε 4 συνέδρια GUADEC (συνέδριο GNOME).
>
> Προγραμματιστικά, βοήθησα στην ανάπτυξη του GNOME,
>
> https://bugzilla.gnome.org/page.cgi?id=describeuser.html&login=simos.bugzilla%40gmail.com
> όπου συγκέντρωσα 16 βαθμούς (σκορ για τη συμμετοχή στο Bugzilla του GNOME).
> Σε σχέση με τα ελληνικά, πρόσφερα προγραμματιστικά στην υποστήριξη του
> πολυτονικού
> για το περιβάλλον GNOME (προγραμματισμός στη βιβλιοθήκη gtk+).
> Αν και ο αρχικός μου στόχος ήταν προσθέσω μόνο πολυτονικό, κατέληξα
> (ύστερα από απαιτήσεις
> των συντελεστών του gtk+) να προσθέσω υποστήριξη και για τη γραφή αρκετών
> άλλων γλωσσών.
> Δείγμα από τον κώδικα μετατροπής (για δημιουργία του συμπτυγμένου αραιού
> πίνακα) στο
> https://github.com/simos/compose-parse/blob/master/compose-parse.py
>
> Μόλις πρόσφατα η ελληνική ομάδα GNOME συμμετείχε στο έργο Google Code In,
> http://code.google.com/opensource/gci/2010-11/
> όπου μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρουν στο ελεύθερο
> λογισμικό.
> Μαζί με το Στάθη, φτιάξαμε 17 εργασίες που έχουν αναλάβει αρκετοί μαθητές.
> Το έργο είναι σε εξέλιξη.
>
> Παραιτούμαι από συντονιστής λόγω της συμπεριφοράς της Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ (
> http://www.eellak.gr)
> και του Νίκου Ρούσσου σε σχέση με το έργο μου, τον πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ (
> planet.ellak.gr).
> Η Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο πλανήτης ΕΛ/ΛΑΚ
> φιλοξενείται στο ellak.gr (ΕΔΕΤ),
> έκανε μια σειρά από αλλαγές δίχως τη συμφωνία μου, και αφαίρεσε την
> πρόσβαση που είχα,
> http://simos.info/blog/archives/1242
> Ήρθα σε επικοινωνία με το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ
> και βλέπω ότι δεν υπάρχει
> διάθεση για αλλαγή. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει υποστήριξη σε
> αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες,
> διότι πρόκειται για ενέργειες συνεργάτη της Εταιρίας. Η εντύπωσή μου είναι
> ότι η Εταιρία έχει έλλειμμα από δράσεις
> που βοηθούν πραγματικά το ελεύθερο λογισμικό στην Ελλάδα. Η
> οικειοποίηση/κλοπή του πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ
> δε βοηθάει στην ενδυνάμωση της κοινότητας ελεύθερου λογισμικού στην Ελλάδα.
> Πιστεύω ότι το ελεύθερο λογισμικό θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στην
> Ελλάδα, ωστόσο θα είναι με τόσο αργούς ρυθμούς
> που δυστυχώς δε θα έχει σημαντική επίδραση στην εθνική οικονομία.
>
> Σίμος - http://simos.info/blog/
>
>
> _______________________________________________
> Team mailing list
> [hidden email]
> http://lists.gnome.gr/listinfo.cgi/team-gnome.gr
>
>


--
+=+
|
|  Efstathios Chatzikyriakidis (efxa)
|  Informatics & Communications Engineer (BSc)
|
|  WEB: efxa.org - EMAIL: [hidden email]
|
+=+
|      _
|   .-[_]<-.
|   v  |   _`.  T h e   G N U   H u r d
|  [_] `->[_]|
|   ^  _  ,','    ... be a part of it!
|   `.[_]-+-'
|    `.__.'
|
+=+
|
|  -BEGIN GEEK CODE BLOCK-
|  Version: 3.12
|  GCS d- s+: a- C UL P+ L+++ E+ W+++ N++ o K- w- O-
|  M V- PS PE- Y PGP+ t 5 X R !tv b++ DI- D G e+ h* r+++
|  -END GEEK CODE BLOCK-
|
+=+
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Giannis Katsampirhs Giannis Katsampirhs
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [team-gnome-gr] Παραίτηση από συντονιστής του Ελληνικού GNOME εξαιτίας της Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ

Στις 17 Ιανουαρίου 2012 2:14 μ.μ., ο χρήστης Efstathios Chatzikyriakidis <
[hidden email]> έγραψε:

> Κοπρόσκυλα της κοινωνίας. Μην ανυσυχείς θα το βρουν από το λαό. Έτσι λέμε
> συνήθως. Στην προκειμένη περίπτωση, θα το βρουν από τους χρήστες.
>
> On 17 January 2012 14:08, Simos Xenitellis <[hidden email]>wrote:
>
>> Ξεκίνησα τη μετάφραση του GNOME στα ελληνικά το 1999, διότι εκείνο το
>> διάστημα δεν υπήρχε
>> γραφικό περιβάλλον στην ελληνική γλώσσα. Όσο περνούσε ο χρόνος, οι
>> χρήστες θα συνήθιζαν
>> στο αγγλικό περιβάλλον και θα χάναμε την ευκαιρία να έχουμε κάτι στα
>> ελληνικά.
>>
>> Υπήρχε ήδη έργο από το Χρήστο Σπύρογλου (1998-1999), προγραμματιστικό και
>> μεταφραστικό,
>> οπότε συνέχισα όταν ολοκλήρωσε την προσφορά του.
>> Στα επόμενα χρόνια η ομάδα μεγάλωσε και συνεχίσαμε να βελτιώνουμε την
>> ελληνική μετάφραση
>> του GNOME. Μπορείτε να δείτε τους συντελεστές στη σελίδα
>> http://l10n.gnome.org/teams/el/
>> μαζί με τα στατιστικά. Δίχως την ομάδα δε θα ήμουν σε θέση να προχωρήσω
>> στο έργο,
>> και ο ρόλος μου μετατράπηκε γρήγορα σε ρόλο συντονιστή.
>> Έλαβα μέρος σε 4 συνέδρια GUADEC (συνέδριο GNOME).
>>
>> Προγραμματιστικά, βοήθησα στην ανάπτυξη του GNOME,
>>
>> https://bugzilla.gnome.org/page.cgi?id=describeuser.html&login=simos.bugzilla%40gmail.com
>> όπου συγκέντρωσα 16 βαθμούς (σκορ για τη συμμετοχή στο Bugzilla του
>> GNOME).
>> Σε σχέση με τα ελληνικά, πρόσφερα προγραμματιστικά στην υποστήριξη του
>> πολυτονικού
>> για το περιβάλλον GNOME (προγραμματισμός στη βιβλιοθήκη gtk+).
>> Αν και ο αρχικός μου στόχος ήταν προσθέσω μόνο πολυτονικό, κατέληξα
>> (ύστερα από απαιτήσεις
>> των συντελεστών του gtk+) να προσθέσω υποστήριξη και για τη γραφή αρκετών
>> άλλων γλωσσών.
>> Δείγμα από τον κώδικα μετατροπής (για δημιουργία του συμπτυγμένου αραιού
>> πίνακα) στο
>> https://github.com/simos/compose-parse/blob/master/compose-parse.py
>>
>> Μόλις πρόσφατα η ελληνική ομάδα GNOME συμμετείχε στο έργο Google Code In,
>> http://code.google.com/opensource/gci/2010-11/
>> όπου μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρουν στο ελεύθερο
>> λογισμικό.
>> Μαζί με το Στάθη, φτιάξαμε 17 εργασίες που έχουν αναλάβει αρκετοί
>> μαθητές. Το έργο είναι σε εξέλιξη.
>>
>> Παραιτούμαι από συντονιστής λόγω της συμπεριφοράς της Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ (
>> http://www.eellak.gr)
>> και του Νίκου Ρούσσου σε σχέση με το έργο μου, τον πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ (
>> planet.ellak.gr).
>> Η Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο πλανήτης ΕΛ/ΛΑΚ
>> φιλοξενείται στο ellak.gr (ΕΔΕΤ),
>> έκανε μια σειρά από αλλαγές δίχως τη συμφωνία μου, και αφαίρεσε την
>> πρόσβαση που είχα,
>> http://simos.info/blog/archives/1242
>> Ήρθα σε επικοινωνία με το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας Εταιρία
>> ΕΛ/ΛΑΚ και βλέπω ότι δεν υπάρχει
>> διάθεση για αλλαγή. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει υποστήριξη σε
>> αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες,
>> διότι πρόκειται για ενέργειες συνεργάτη της Εταιρίας. Η εντύπωσή μου
>> είναι ότι η Εταιρία έχει έλλειμμα από δράσεις
>> που βοηθούν πραγματικά το ελεύθερο λογισμικό στην Ελλάδα. Η
>> οικειοποίηση/κλοπή του πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ
>> δε βοηθάει στην ενδυνάμωση της κοινότητας ελεύθερου λογισμικού στην
>> Ελλάδα.
>> Πιστεύω ότι το ελεύθερο λογισμικό θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στην
>> Ελλάδα, ωστόσο θα είναι με τόσο αργούς ρυθμούς
>> που δυστυχώς δε θα έχει σημαντική επίδραση στην εθνική οικονομία.
>>
>> Σίμος - http://simos.info/blog/
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Team mailing list
>> [hidden email]
>> http://lists.gnome.gr/listinfo.cgi/team-gnome.gr
>>
>>
>
>
> --
> +=+
> |
> |  Efstathios Chatzikyriakidis (efxa)
> |  Informatics & Communications Engineer (BSc)
> |
> |  WEB: efxa.org - EMAIL: [hidden email]
> |
> +=+
> |      _
> |   .-[_]<-.
> |   v  |   _`.  T h e   G N U   H u r d
> |  [_] `->[_]|
> |   ^  _  ,','    ... be a part of it!
> |   `.[_]-+-'
> |    `.__.'
> |
> +=+
> |
> |  -BEGIN GEEK CODE BLOCK-
> |  Version: 3.12
> |  GCS d- s+: a- C UL P+ L+++ E+ W+++ N++ o K- w- O-
> |  M V- PS PE- Y PGP+ t 5 X R !tv b++ DI- D G e+ h* r+++
> |  -END GEEK CODE BLOCK-
> |
> +=+
>
>
>
Καλησπέρα κι από εμένα σε όλους,
Η προσφορά από το Σίμο όσον αφορά το ελεύθερο λογισμικό και ιδιαίτερα τον
εξελληνισμό του GNOME στην ελληνική γλώσσα είναι αδιαμφισβήτητη πιστεύω.
Εμένα προσωπικά με βοήθησε στις πρώτες μεταφράσεις μου πριν 4 έτη, όταν
πρωτοξεκίνησα να χρησιμοποιώ ελεύθερο λογισμικό. Η συμμετοχή του είναι πολύ
σημαντική για τη μεταφραστική ομάδα του GNOME και η καθοδήγησή του είναι
καθοριστική για πολλούς χρήστες είτε άπειρους είτε έμπειρους στο χώρο.

Για τους παραπάνω λόγους σαν μέλος κι εγώ της μεταφραστικής ομάδας του
GNOME κάνω έκκληση να λυθεί το θέμα που έχει δημιουργηθεί με συζήτηση από
τις δύο πλευρές. Δεν αμφισβητώ ότι ο οργανισμός ΕΛΛΑΚ θέλει να προασπίσει
και να μεταλαμπαδεύσει το ελεύθερο λογισμικού στους Έλληνες χρήστες.
Επίσης, προσωπικά θεωρώ απαραίτητη όπως είπα τη συμμετοχή του Σϊμου στη
μεταφραστική ομάδα αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να γίνει το καλύτερο για το
ελεύθερο λογισμικό και να υπάρξει σεβασμός στους εθελοντές οι οποίοι
βοηθούν προσφέροντας χρόνο και κόπο.
Γιάννης Κατσαμπίρης
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Alexius Dionysius Diakogiannis Alexius Dionysius Diakogiannis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [team-gnome-gr] Παραίτηση από συντονιστής του Ελληνικού GNOME εξαιτίας της Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ17 Ιαν 2012, 14:28, ο/η Giannis Katsampirhs <[hidden email]> έγραψε:

> Στις 17 Ιανουαρίου 2012 2:14 μ.μ., ο χρήστης Efstathios Chatzikyriakidis <
> [hidden email]> έγραψε:
>
>> Κοπρόσκυλα της κοινωνίας. Μην ανυσυχείς θα το βρουν από το λαό. Έτσι λέμε
>> συνήθως. Στην προκειμένη περίπτωση, θα το βρουν από τους χρήστες.
>>
>> On 17 January 2012 14:08, Simos Xenitellis <[hidden email]>wrote:
>>
>>> Ξεκίνησα τη μετάφραση του GNOME στα ελληνικά το 1999, διότι εκείνο το
>>> διάστημα δεν υπήρχε
>>> γραφικό περιβάλλον στην ελληνική γλώσσα. Όσο περνούσε ο χρόνος, οι
>>> χρήστες θα συνήθιζαν
>>> στο αγγλικό περιβάλλον και θα χάναμε την ευκαιρία να έχουμε κάτι στα
>>> ελληνικά.
>>>
>>> Υπήρχε ήδη έργο από το Χρήστο Σπύρογλου (1998-1999), προγραμματιστικό και
>>> μεταφραστικό,
>>> οπότε συνέχισα όταν ολοκλήρωσε την προσφορά του.
>>> Στα επόμενα χρόνια η ομάδα μεγάλωσε και συνεχίσαμε να βελτιώνουμε την
>>> ελληνική μετάφραση
>>> του GNOME. Μπορείτε να δείτε τους συντελεστές στη σελίδα
>>> http://l10n.gnome.org/teams/el/
>>> μαζί με τα στατιστικά. Δίχως την ομάδα δε θα ήμουν σε θέση να προχωρήσω
>>> στο έργο,
>>> και ο ρόλος μου μετατράπηκε γρήγορα σε ρόλο συντονιστή.
>>> Έλαβα μέρος σε 4 συνέδρια GUADEC (συνέδριο GNOME).
>>>
>>> Προγραμματιστικά, βοήθησα στην ανάπτυξη του GNOME,
>>>
>>> https://bugzilla.gnome.org/page.cgi?id=describeuser.html&login=simos.bugzilla%40gmail.com
>>> όπου συγκέντρωσα 16 βαθμούς (σκορ για τη συμμετοχή στο Bugzilla του
>>> GNOME).
>>> Σε σχέση με τα ελληνικά, πρόσφερα προγραμματιστικά στην υποστήριξη του
>>> πολυτονικού
>>> για το περιβάλλον GNOME (προγραμματισμός στη βιβλιοθήκη gtk+).
>>> Αν και ο αρχικός μου στόχος ήταν προσθέσω μόνο πολυτονικό, κατέληξα
>>> (ύστερα από απαιτήσεις
>>> των συντελεστών του gtk+) να προσθέσω υποστήριξη και για τη γραφή αρκετών
>>> άλλων γλωσσών.
>>> Δείγμα από τον κώδικα μετατροπής (για δημιουργία του συμπτυγμένου αραιού
>>> πίνακα) στο
>>> https://github.com/simos/compose-parse/blob/master/compose-parse.py
>>>
>>> Μόλις πρόσφατα η ελληνική ομάδα GNOME συμμετείχε στο έργο Google Code In,
>>> http://code.google.com/opensource/gci/2010-11/
>>> όπου μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρουν στο ελεύθερο
>>> λογισμικό.
>>> Μαζί με το Στάθη, φτιάξαμε 17 εργασίες που έχουν αναλάβει αρκετοί
>>> μαθητές. Το έργο είναι σε εξέλιξη.
>>>
>>> Παραιτούμαι από συντονιστής λόγω της συμπεριφοράς της Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ (
>>> http://www.eellak.gr)
>>> και του Νίκου Ρούσσου σε σχέση με το έργο μου, τον πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ (
>>> planet.ellak.gr).
>>> Η Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο πλανήτης ΕΛ/ΛΑΚ
>>> φιλοξενείται στο ellak.gr (ΕΔΕΤ),
>>> έκανε μια σειρά από αλλαγές δίχως τη συμφωνία μου, και αφαίρεσε την
>>> πρόσβαση που είχα,
>>> http://simos.info/blog/archives/1242
>>> Ήρθα σε επικοινωνία με το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας Εταιρία
>>> ΕΛ/ΛΑΚ και βλέπω ότι δεν υπάρχει
>>> διάθεση για αλλαγή. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει υποστήριξη σε
>>> αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες,
>>> διότι πρόκειται για ενέργειες συνεργάτη της Εταιρίας. Η εντύπωσή μου
>>> είναι ότι η Εταιρία έχει έλλειμμα από δράσεις
>>> που βοηθούν πραγματικά το ελεύθερο λογισμικό στην Ελλάδα. Η
>>> οικειοποίηση/κλοπή του πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ
>>> δε βοηθάει στην ενδυνάμωση της κοινότητας ελεύθερου λογισμικού στην
>>> Ελλάδα.
>>> Πιστεύω ότι το ελεύθερο λογισμικό θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στην
>>> Ελλάδα, ωστόσο θα είναι με τόσο αργούς ρυθμούς
>>> που δυστυχώς δε θα έχει σημαντική επίδραση στην εθνική οικονομία.
>>>
>>> Σίμος - http://simos.info/blog/
>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Team mailing list
>>> [hidden email]
>>> http://lists.gnome.gr/listinfo.cgi/team-gnome.gr
>>>
>>>
>>
>>
>> --
>> +=+
>> |
>> |  Efstathios Chatzikyriakidis (efxa)
>> |  Informatics & Communications Engineer (BSc)
>> |
>> |  WEB: efxa.org - EMAIL: [hidden email]
>> |
>> +=+
>> |      _
>> |   .-[_]<-.
>> |   v  |   _`.  T h e   G N U   H u r d
>> |  [_] `->[_]|
>> |   ^  _  ,','    ... be a part of it!
>> |   `.[_]-+-'
>> |    `.__.'
>> |
>> +=+
>> |
>> |  -BEGIN GEEK CODE BLOCK-
>> |  Version: 3.12
>> |  GCS d- s+: a- C UL P+ L+++ E+ W+++ N++ o K- w- O-
>> |  M V- PS PE- Y PGP+ t 5 X R !tv b++ DI- D G e+ h* r+++
>> |  -END GEEK CODE BLOCK-
>> |
>> +=+
>>
>>
>>
> Καλησπέρα κι από εμένα σε όλους,
> Η προσφορά από το Σίμο όσον αφορά το ελεύθερο λογισμικό και ιδιαίτερα τον
> εξελληνισμό του GNOME στην ελληνική γλώσσα είναι αδιαμφισβήτητη πιστεύω.
> Εμένα προσωπικά με βοήθησε στις πρώτες μεταφράσεις μου πριν 4 έτη, όταν
> πρωτοξεκίνησα να χρησιμοποιώ ελεύθερο λογισμικό. Η συμμετοχή του είναι πολύ
> σημαντική για τη μεταφραστική ομάδα του GNOME και η καθοδήγησή του είναι
> καθοριστική για πολλούς χρήστες είτε άπειρους είτε έμπειρους στο χώρο.
>
> Για τους παραπάνω λόγους σαν μέλος κι εγώ της μεταφραστικής ομάδας του
> GNOME κάνω έκκληση να λυθεί το θέμα που έχει δημιουργηθεί με συζήτηση από
> τις δύο πλευρές. Δεν αμφισβητώ ότι ο οργανισμός ΕΛΛΑΚ θέλει να προασπίσει
> και να μεταλαμπαδεύσει το ελεύθερο λογισμικού στους Έλληνες χρήστες.
> Επίσης, προσωπικά θεωρώ απαραίτητη όπως είπα τη συμμετοχή του Σϊμου στη
> μεταφραστική ομάδα αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να γίνει το καλύτερο για το
> ελεύθερο λογισμικό και να υπάρξει σεβασμός στους εθελοντές οι οποίοι
> βοηθούν προσφέροντας χρόνο και κόπο.
> Γιάννης Κατσαμπίρης
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20120117/b31f5d99/attachment.html>
> --
> Ubuntu-gr mailing list
> [hidden email]
>
> If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr

Ομολογώ ότι είμαι ιδιαίτερα ενοχλημένος απο τη στάση της ΕΛΛΑΚ και Αυτη τη στιγμή μιλάω σαν εκπρόσωπος εταιρείας που "ζει" απο το ανοιχτό λογισμικό.

Το ποιος έχει δίκιο ή άδικο ειλικρινά δε με ενδιαφέρει, ΑΛΛΑ περιμένω και έχω ζητήσει πολλάκις να μάθουμε επιτέλους ποια είναι η επίσημη θέση της ΕΛΛΑΚ για το θέμα!

Εκτιμώ βαθιά και το κ. Ξενιτελη και το κ. Ρουσσο και η προσφορα και των δυο είναι αδιαμφισβήτητη και πολύτιμη αλλα αυτη η ιστορία πρέπει να λήξει.

Κ. Καρουνο σας κάνω προσωπική έκκληση με την τεράστια εμπειρία σας βρείτε μια λύση στο θέμα.

Με εκτίμηση
Αλέξιος Διακογιάννης
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
ΘΑΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [team-gnome-gr] Παραίτηση από συντονιστής του Ελληνικού GNOME εξαιτίας της Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ

Καλησπέρα και απο μένα.
Θα συμφωνίσω και εγώ με τον Γιάννης Κατσαμπίρης στην βοήθεια που μας έδωσε
ο Σίμος.
Εγώ σαν αρχάριο μέλος ακόμα και πριν λίγους μήνες μου έδινε πολλές και
συμμαντικές βοήθειες σε μεταφραστικά θέματα.
Καλό είναι για όλους μας να βρεθεί μια λύση για το καλό όλου του ελεύθερου
λογισμικού.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Nikos Roussos Nikos Roussos
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [team-gnome-gr] Παραίτηση από συντονιστής του Ελληνικού GNOME εξαιτίας της Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ

In reply to this post by Alexius Dionysius Diakogiannis
2012/1/17 Alexius Dionysius Diakogiannis <[hidden email]
>

>
>
> 17 Ιαν 2012, 14:28, ο/η Giannis Katsampirhs <[hidden email]>
> έγραψε:
>
> > Στις 17 Ιανουαρίου 2012 2:14 μ.μ., ο χρήστης Efstathios Chatzikyriakidis
> <
> > [hidden email]> έγραψε:
> >
> >> Κοπρόσκυλα της κοινωνίας. Μην ανυσυχείς θα το βρουν από το λαό. Έτσι
> λέμε
> >> συνήθως. Στην προκειμένη περίπτωση, θα το βρουν από τους χρήστες.
> >>
> >> On 17 January 2012 14:08, Simos Xenitellis <[hidden email]
> >wrote:
> >>
> >>> Ξεκίνησα τη μετάφραση του GNOME στα ελληνικά το 1999, διότι εκείνο το
> >>> διάστημα δεν υπήρχε
> >>> γραφικό περιβάλλον στην ελληνική γλώσσα. Όσο περνούσε ο χρόνος, οι
> >>> χρήστες θα συνήθιζαν
> >>> στο αγγλικό περιβάλλον και θα χάναμε την ευκαιρία να έχουμε κάτι στα
> >>> ελληνικά.
> >>>
> >>> Υπήρχε ήδη έργο από το Χρήστο Σπύρογλου (1998-1999), προγραμματιστικό
> και
> >>> μεταφραστικό,
> >>> οπότε συνέχισα όταν ολοκλήρωσε την προσφορά του.
> >>> Στα επόμενα χρόνια η ομάδα μεγάλωσε και συνεχίσαμε να βελτιώνουμε την
> >>> ελληνική μετάφραση
> >>> του GNOME. Μπορείτε να δείτε τους συντελεστές στη σελίδα
> >>> http://l10n.gnome.org/teams/el/
> >>> μαζί με τα στατιστικά. Δίχως την ομάδα δε θα ήμουν σε θέση να προχωρήσω
> >>> στο έργο,
> >>> και ο ρόλος μου μετατράπηκε γρήγορα σε ρόλο συντονιστή.
> >>> Έλαβα μέρος σε 4 συνέδρια GUADEC (συνέδριο GNOME).
> >>>
> >>> Προγραμματιστικά, βοήθησα στην ανάπτυξη του GNOME,
> >>>
> >>>
> https://bugzilla.gnome.org/page.cgi?id=describeuser.html&login=simos.bugzilla%40gmail.com
> >>> όπου συγκέντρωσα 16 βαθμούς (σκορ για τη συμμετοχή στο Bugzilla του
> >>> GNOME).
> >>> Σε σχέση με τα ελληνικά, πρόσφερα προγραμματιστικά στην υποστήριξη του
> >>> πολυτονικού
> >>> για το περιβάλλον GNOME (προγραμματισμός στη βιβλιοθήκη gtk+).
> >>> Αν και ο αρχικός μου στόχος ήταν προσθέσω μόνο πολυτονικό, κατέληξα
> >>> (ύστερα από απαιτήσεις
> >>> των συντελεστών του gtk+) να προσθέσω υποστήριξη και για τη γραφή
> αρκετών
> >>> άλλων γλωσσών.
> >>> Δείγμα από τον κώδικα μετατροπής (για δημιουργία του συμπτυγμένου
> αραιού
> >>> πίνακα) στο
> >>> https://github.com/simos/compose-parse/blob/master/compose-parse.py
> >>>
> >>> Μόλις πρόσφατα η ελληνική ομάδα GNOME συμμετείχε στο έργο Google Code
> In,
> >>> http://code.google.com/opensource/gci/2010-11/
> >>> όπου μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρουν στο ελεύθερο
> >>> λογισμικό.
> >>> Μαζί με το Στάθη, φτιάξαμε 17 εργασίες που έχουν αναλάβει αρκετοί
> >>> μαθητές. Το έργο είναι σε εξέλιξη.
> >>>
> >>> Παραιτούμαι από συντονιστής λόγω της συμπεριφοράς της Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ (
> >>> http://www.eellak.gr)
> >>> και του Νίκου Ρούσσου σε σχέση με το έργο μου, τον πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ (
> >>> planet.ellak.gr).
> >>> Η Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο πλανήτης ΕΛ/ΛΑΚ
> >>> φιλοξενείται στο ellak.gr (ΕΔΕΤ),
> >>> έκανε μια σειρά από αλλαγές δίχως τη συμφωνία μου, και αφαίρεσε την
> >>> πρόσβαση που είχα,
> >>> http://simos.info/blog/archives/1242
> >>> Ήρθα σε επικοινωνία με το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας Εταιρία
> >>> ΕΛ/ΛΑΚ και βλέπω ότι δεν υπάρχει
> >>> διάθεση για αλλαγή. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει υποστήριξη
> σε
> >>> αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες,
> >>> διότι πρόκειται για ενέργειες συνεργάτη της Εταιρίας. Η εντύπωσή μου
> >>> είναι ότι η Εταιρία έχει έλλειμμα από δράσεις
> >>> που βοηθούν πραγματικά το ελεύθερο λογισμικό στην Ελλάδα. Η
> >>> οικειοποίηση/κλοπή του πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ
> >>> δε βοηθάει στην ενδυνάμωση της κοινότητας ελεύθερου λογισμικού στην
> >>> Ελλάδα.
> >>> Πιστεύω ότι το ελεύθερο λογισμικό θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στην
> >>> Ελλάδα, ωστόσο θα είναι με τόσο αργούς ρυθμούς
> >>> που δυστυχώς δε θα έχει σημαντική επίδραση στην εθνική οικονομία.
> >>>
> >>> Σίμος - http://simos.info/blog/
> >>>
> >>>
> >>> _______________________________________________
> >>> Team mailing list
> >>> [hidden email]
> >>> http://lists.gnome.gr/listinfo.cgi/team-gnome.gr
> >>>
> >>>
> >>
> >>
> >> --
> >> +=+
> >> |
> >> |  Efstathios Chatzikyriakidis (efxa)
> >> |  Informatics & Communications Engineer (BSc)
> >> |
> >> |  WEB: efxa.org - EMAIL: [hidden email]
> >> |
> >> +=+
> >> |      _
> >> |   .-[_]<-.
> >> |   v  |   _`.  T h e   G N U   H u r d
> >> |  [_] `->[_]|
> >> |   ^  _  ,','    ... be a part of it!
> >> |   `.[_]-+-'
> >> |    `.__.'
> >> |
> >> +=+
> >> |
> >> |  -BEGIN GEEK CODE BLOCK-
> >> |  Version: 3.12
> >> |  GCS d- s+: a- C UL P+ L+++ E+ W+++ N++ o K- w- O-
> >> |  M V- PS PE- Y PGP+ t 5 X R !tv b++ DI- D G e+ h* r+++
> >> |  -END GEEK CODE BLOCK-
> >> |
> >> +=+
> >>
> >>
> >>
> > Καλησπέρα κι από εμένα σε όλους,
> > Η προσφορά από το Σίμο όσον αφορά το ελεύθερο λογισμικό και ιδιαίτερα τον
> > εξελληνισμό του GNOME στην ελληνική γλώσσα είναι αδιαμφισβήτητη πιστεύω.
> > Εμένα προσωπικά με βοήθησε στις πρώτες μεταφράσεις μου πριν 4 έτη, όταν
> > πρωτοξεκίνησα να χρησιμοποιώ ελεύθερο λογισμικό. Η συμμετοχή του είναι
> πολύ
> > σημαντική για τη μεταφραστική ομάδα του GNOME και η καθοδήγησή του είναι
> > καθοριστική για πολλούς χρήστες είτε άπειρους είτε έμπειρους στο χώρο.
> >
> > Για τους παραπάνω λόγους σαν μέλος κι εγώ της μεταφραστικής ομάδας του
> > GNOME κάνω έκκληση να λυθεί το θέμα που έχει δημιουργηθεί με συζήτηση από
> > τις δύο πλευρές. Δεν αμφισβητώ ότι ο οργανισμός ΕΛΛΑΚ θέλει να προασπίσει
> > και να μεταλαμπαδεύσει το ελεύθερο λογισμικού στους Έλληνες χρήστες.
> > Επίσης, προσωπικά θεωρώ απαραίτητη όπως είπα τη συμμετοχή του Σϊμου στη
> > μεταφραστική ομάδα αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να γίνει το καλύτερο για το
> > ελεύθερο λογισμικό και να υπάρξει σεβασμός στους εθελοντές οι οποίοι
> > βοηθούν προσφέροντας χρόνο και κόπο.
> > Γιάννης Κατσαμπίρης
> > -------------- next part --------------
> > An HTML attachment was scrubbed...
> > URL: <
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20120117/b31f5d99/attachment.html
> >
> > --
> > Ubuntu-gr mailing list
> > [hidden email]
> >
> > If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr
> mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
>
> Ομολογώ ότι είμαι ιδιαίτερα ενοχλημένος απο τη στάση της ΕΛΛΑΚ και Αυτη τη
> στιγμή μιλάω σαν εκπρόσωπος εταιρείας που "ζει" απο το ανοιχτό λογισμικό.
>
> Το ποιος έχει δίκιο ή άδικο ειλικρινά δε με ενδιαφέρει, ΑΛΛΑ περιμένω και
> έχω ζητήσει πολλάκις να μάθουμε επιτέλους ποια είναι η επίσημη θέση της
> ΕΛΛΑΚ για το θέμα!
>
> Εκτιμώ βαθιά και το κ. Ξενιτελη και το κ. Ρουσσο και η προσφορα και των
> δυο είναι αδιαμφισβήτητη και πολύτιμη αλλα αυτη η ιστορία πρέπει να λήξει.
>
> Κ. Καρουνο σας κάνω προσωπική έκκληση με την τεράστια εμπειρία σας βρείτε
> μια λύση στο θέμα.
>

Καλησπέρα,

Μια συνοπτική ενημέρωση για το τι έχει γίνει με το planet, ώστε να μην
υπάρχουν απορίες και δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Όπως θα χετε πιθανόν ήδη
παρατηρήσει έχει γίνει ενοποίηση των δύο πλανητών τόσο σε τεχνικό επίπεδο
όσο και στα rss feeds. Μ' αυτό τον τρόπο υπάρχει ένας ενιαίος πλανήτης
ΕΛ/ΛΑΚ. Δεν έχει γίνει κάποια δραστική αλλαγή στη διαχείριση.

Συγκεκριμένα έχει δημιουργηθεί ένα git repository, το οποίο είναι ανοιχτό
σε οποιονδήποτε επιθυμεί και μπορεί να συμβάλει στη διαχείριση του planet.
Αυτό προφανώς δεν αποκλείει ούτε τον Σίμο. Εκτιμώντας όλη την δουλειά που
έχει κάνει τόσα χρόνια, τόσο σε κοινότητες όσο και στο ίδιο το planet, θα
ήταν αντιφατικό κάτι τέτοιο. Παράλληλα έχει δημιουργηθεί μια mailing list
διαλόγου και ιδεών για το planet, η οποία επίσης είναι ανοιχτή σε
συμμετοχή. Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες γι' αυτά στη δεξιά στήλη του
planet <http://planet.ellak.gr/>.

Όλες οι δράσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ γίνονται ανοιχτά και δημόσια με γνώμονα να
συμβάλουν στη δημιουργία ενός γόνιμου εδάφους για τους εθελοντές και τις
κοινότητες. Πρόσφατα άνοιξε μια διαβούλευση συνολικά για τις δράσεις της
ΕΕΛ/ΛΑΚ. Στη σχετική ενότητα <http://advisory.ellak.gr/?p=266> θα δείτε την
αναφορά και στο planet. Οπότε θα προσκαλούσα όποιον έχει σχετικά σχόλια και
παρατηρήσεις να τις καταθέσει εκεί.

Ελπίζοντας να έδωσα μια σαφή εικόνα για το πρόσφατο ιστορικό, να παρακαλέσω
να ρίξουμε λίγο τους τόνους και θα ζητήσω και γω απ' τον Σίμο να
αναθεωρήσει τη συμμετοχή του στις κοινότητες.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Dimitris Spingos Dimitris Spingos
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [team-gnome-gr] Παραίτηση από συντονιστής του Ελληνικού GNOME εξαιτίας της Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ

In reply to this post by Simos Xenitellis
Είναι προφανώς ανοησία να απομακρύνονται άτομα που έχουν διάθεση να
δουλέψουν - κυρίως όταν υπάρχουν λίγα που το κάνουν  και σε τέτοιο
επίπεδο - ώστε το ελεύθερο λογισμικό αντί να ανεβαίνει να κατεβαίνει.
Δεν νομίζω, ότι η διαφορά που προέκυψε δεν είναι επιλύσιμη και θα πρέπει
να επιλυθεί.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Simos Xenitellis Simos Xenitellis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: [team-gnome-gr] Παραίτηση από συντονιστής του Ελληνικού GNOME εξαιτίας της Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ

In reply to this post by Nikos Roussos
---------- Forwarded message ----------
From: Simos Xenitellis <[hidden email]>
Date: 2012/1/17
Subject: Re: [team-gnome-gr] Παραίτηση από συντονιστής του Ελληνικού GNOME
εξαιτίας της Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ
To: Νίκος Αλμπανόπουλος <[hidden email]>
Cc: [hidden email]2012/1/17 Νίκος Αλμπανόπουλος <[hidden email]>

> Στις 17/01/2012 04:28 μμ, ο/η Nikos Roussos έγραψε:
>
>  Μ' αυτό τον τρόπο υπάρχει ένας ενιαίος πλανήτης
>> ΕΛ/ΛΑΚ. Δεν έχει γίνει κάποια δραστική αλλαγή στη διαχείριση.
>>
>> Συγκεκριμένα έχει δημιουργηθεί ένα git repository, το οποίο είναι ανοιχτό
>> σε οποιονδήποτε επιθυμεί και μπορεί να συμβάλει στη διαχείριση του planet.
>> Αυτό προφανώς δεν αποκλείει ούτε τον Σίμο. Εκτιμώντας όλη την δουλειά που
>> έχει κάνει τόσα χρόνια, τόσο σε κοινότητες όσο και στο ίδιο το planet, θα
>> ήταν αντιφατικό κάτι τέτοιο.
>>
>
> Ενώ ο Σίμος είπε
>
>
>  Παραιτούμαι από συντονιστής λόγω της συμπεριφοράς της Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ (
>> http://www.eellak.gr)
>> και του Νίκου Ρούσσου σε σχέση με το έργο μου, τον πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ (
>> planet.ellak.gr).
>> Η Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο πλανήτης ΕΛ/ΛΑΚ
>> φιλοξενείται στο ellak.gr (ΕΔΕΤ),
>> έκανε μια σειρά από αλλαγές δίχως τη συμφωνία μου, και αφαίρεσε την
>> πρόσβαση που είχα,
>>
> Τα δύο αυτά δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα αληθή, ή κάνω λάθος;
>
>
Πράγματι, κάποιος από τους δύο έχει λάθος.

Αυτό το ellak.gr φιλοδοξεί να είναι μια ακόμα κοινότητα εθελοντών για το
ελεύθερο λογισμικό. Έχει την υποστήριξη της Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ και υπάρχουν
διάφορες πρωτοβουλίες.

Στο ίδιο μήκος κύμματος έχουμε υπηρεσίες όπως τα Sourceforge.net, Google
Code, Github.com. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρουν φιλοξενία σε έργα εθελοντών
ελεύθερου λογισμικού, και ως ανταποδοτικό όφελος αυξάνεται η αξία τους
διότι τα προτιμούν οι εθελοντές. Θα ήταν anathema να βλέπαμε π.χ. το
Sourceforge.net να οικειοποιείται κάποιο έργο που ξεκίνησε ένας εθελοντής.
Ακόμα και όταν μεταφέρεις το έργο σου π.χ. από SourceForge προς Google
Code, υπάρχει σεβασμός μεταξύ των υπηρεσιών, και ο κενός χώρος που άφησες
δεν δίνεται σε άλλους χρήστες.

Τον πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ τον ξεκίνησα το 2004,
http://lists.ellak.gr/pipermail/open-source/2004-April/006125.html
και λίγο πιο μετά
http://lists.ellak.gr/pipermail/open-source/2004-April/006172.html
Επέλεξα εκείνο το διάστημα να γίνει η φιλοξενία σε εξυπηρετητή του συλλόγου
Hellug. Αν και είχα ζητήσει το http://planet.linux.gr/, ο διαχειριστής (για
τεχνικούς λόγους) έδωσε το planet.hellug.gr. Το αποδέχτηκα από ευγένεια και
πίστεψα ότι θα ήταν καλό να δοθεί αξία στο σύλλογο. Είχα τον πλήρη έλεγχο
του πλανήτη, ήταν ο μόνος πλανήτης ελεύθερου λογισμικού στην Ελλάδα, και
δεν υπήρχε ιδέα για «πλανήτες» στον ελλαδικό χώρο. Δοκίμασα να κάνω μέλη
του hellug να αρθρογραφήσουν, ωστόσο δεν τα κατάφερα.

Στα τέλη του 2006 ο hellug είχε μια σειρά από απαιτήσεις που για μένα ήταν
απαράδεκτες. Βλέποντας το αρχείο μου (ημαιλ, κτλ), είδα ότι τον Αύγουστο
του 2006 υπήρξε μια επίθεση (ασφάλεια) κατά του εξυπηρετητή του hellug, που
είχε ως αποτέλεσμα να μην έχω πια πρόσβαση μέσω SSH. Για να κάνω αλλαγές
έπρεπε να στείλω μήνυμα στη διαχειριστική ομάδα του hellug, που φαίνεται
ότι είναι ανεξάρτητη από το board του hellug. Και πάνω από όλα, ήμουν σε
3-μηνο backpacking στην Ασία.

Οπότε, στις αρχές του 2007 αποφάσισα να μεταφέρω τον πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ στην
τοποθεσία http://planet.ellak.gr/. Από πλευράς hellug δεν υπήρξε το
στοιχειώδες courtesy να ενημερωθεί το κοινό ότι έγινε μεταφορά του πλανήτη.
Εκμεταλλεύτηκε την τοποθεσία http://planet.hellug.gr/ για να «φτιάξει» δικό
του πλανήτη, κληρονομώντας τους υπάρχοντες επισκέπτες. Ο Νίκος Ρούσσος
ανέλαβε τη διαχείρηση και από ότι κατάλαβα, είναι ακόμα και τώρα.
Το πρόβλημα με το hellug είναι ότι πιστεύει ότι του ανήκει το έργο που
ξεκίνησα.

Και από το 2007 μέχρι τώρα έχουμε δύο πλανήτες, τον πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ για
ιστολόγια ΕΛ/ΛΑΚ (με εμένα ως διαχειριστή) και το planet.hellug.gr να
φιλοδοξεί να καταλάβει την ίδια θέση με ιστολόγια ΕΛ/ΛΑΚ αν και το όνομα
λέει «hellug».

Και φθάνουμε στο τώρα. Θα ήταν καλό να έχουμε μια «ενοποίηση» για μπερδεύει
τους επισκέπτες να βλέπουν δύο πλανήτες που έχουν σε κάποιο βαθμό
διαφορετικό περιεχόμενο και ενδεχομένως να αναρωτιούνται γιατί συμβαίνουν
όλα αυτά.

Πολύ καλή ιδέα, είμαι μέσα.

Η δική μου πρόταση:
1. Ο νέος πλανήτης, πλανήτης ΕΛ/ΛΑΚ, να είναι προσβάσιμος από την τοποθεσία
planet.ellak.gr
2. Για το planet.hellug.gr, ο hellug μπορεί να αποφασίσει
    α. να βάλει HTTP Redirect ώστε οι επισκέπτες στο
http://planet.hellug.gr/ να μεταβαίνουν αυτόματα στο http://planet.ellak.gr/
    β. ή να φτιάξει επιτέλους ένα πλανήτη με τα ιστολόγια των μελών του
συλλόγου. Σε όλους τους πλανήτες, το URL δείχνει τι ιστολόγια αναμένουμε να
δούμε, με εξαίρεση στο planet.hellug.gr.

Η πρόταση του Νίκου,
1. Να φτιαχτεί ένα σύστημα συγχρονισμού των δύο πλανητών, ώστε να
συνεχίσουν να εμφανίζονται ανεξάρτητοι οι δύο διαδικτυακοί τόποι αν και θα
έχουν το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο.

Το τραγελαφικό της ιστορία είναι ότι πριν, οι υποτιθέμενοι επισκέπτες
μπορεί να μην καταλάβουν γιατί υπάρχουν διαφορές στο περιεχόμενο. Με τη
πρόταση του Νίκου, οι υποτιθέμενοι επισκέπτες θα αναρωτιούνται γιατί δύο
διαφορετικοί δικτυακοί τόποι έχουν το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο.

Για τα παραπάνω υπάρχουν ένα σωρό γράμματα που έχω ανταλλάξει με την
Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ τα τελευταία χρόνια.
Αυτό που έκανε ο Νίκος Ρούσσος ήταν να εκμεταλλευτεί τη θέση του στην
Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ και να επιβάλλει την πρότασή του. Ταυτόχρονα έχασα την
πρόσβαση SSH που είχα στο planet.ellak.gr. Υπήρξε υπόσχεση για πρόσβαση,
http://groups.google.com/group/planet-ellak/msg/59f29059a50a5fbd
που ωστόσο δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα.
Το τελευταίο μήνα έχω ανταλλάξει 25 γράμματα με την Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ και το
ειρωνικό της υπόθεσης είναι ότι ο Νίκος Ρούσσος είναι αυτός που επιμένει
στην καταλληλότητα της «πρότασής» του. Συγχέει το ρόλο του ως «συνεργάτη
της ΕΕΛΛΑΚ» με το ρόλο του ως μέλους του hellug.

Ο Νίκος Ρούσσος εκμεταλεύτηκε τη θέση του στην Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ για να
οικειοποιηθεί ένα έργο εθελοντή και να κάνει αλλαγές δίχως τη σύμφωνη γνώμη
του εθελοντή. Αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη. Πριν από ένα μήνα είπα
ότι θα σταματήσω να ασχολούμαι με το ελεύθερο λογισμικό. Έχει περάσει ένας
μήνας με 25 γράμματα με την Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ και τίποτα δεν έχει αλλάξει. Αν
ένα τόσο απλό ζήτημα θέλει τόσο καιρό για επίλυση (και δεν έχει επιλυθεί),
φανταστείτε τι θα γίνει με ποιο σημαντικά θέματα.

tl;dr: Η Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο πλανήτης ΕΛ/ΛΑΚ
φιλοξενείται στο ellak.gr (ΕΔΕΤ),
έκανε μια σειρά από αλλαγές δίχως τη συμφωνία μου και αφαίρεσε την πρόσβαση
που είχα.

Σίμος--
A. Because it breaks the logical sequence of discussion
Q. Why is top posting bad?
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Simos Xenitellis Simos Xenitellis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [team-gnome-gr] Παραίτηση από συντονιστής του Ελληνικού GNOME εξαιτίας της Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ

In reply to this post by Dimitris Spingos
2012/1/17 dmtrs32 <[hidden email]>

> Είναι προφανώς ανοησία να απομακρύνονται άτομα που έχουν διάθεση να
> δουλέψουν - κυρίως όταν υπάρχουν λίγα που το κάνουν  και σε τέτοιο επίπεδο
> - ώστε το ελεύθερο λογισμικό αντί να ανεβαίνει να κατεβαίνει. Δεν νομίζω,
> ότι η διαφορά που προέκυψε δεν είναι επιλύσιμη και θα πρέπει να επιλυθεί.
>

Από την πλευρά μου έφθασα στο σημείο να προσφέρω τον πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ
(δηλαδή, είμαι διαχειριστής από το 2004 και το δίνω να το αναλάβει κάποιος
άλλος). Η προϋπόθεση είναι ο πλανήτης να είναι προσβάσιμος από μια
τοποθεσία, από το http://planet.ellak.gr/ κάτι που είναι τυπικό σε
δικτυακούς τόπους. Τυχόν άλλοι δικτυακοί τόποι μπορεί να έχουν αυτό που
ονομάζεται HTTP Redirect ώστε να ανακατευθύνουν προς το
http://planet.ellak.gr/
Δυστυχώς ακόμα και κάτι τέτοιο δεν ήταν αποδεκτό, που για μένα δείχνει
εξυπηρέτηση φιλιών με το hellug.

Υπήρξε επικοινωνία μέσω email για την επίλυση. Το 2010, το καλοκαίρι του
2011, το Δεκέμβρη του 2011. Κόλλημα στο ίδιο σημείο, και αυτό που έκανε ο
Νίκος Ρούσσος ήταν απλά να κάνει αλλαγές δίχως την άδειά μου.

Σίμος
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Simos Xenitellis Simos Xenitellis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Παραίτηση από συντονιστής του Ελληνικού GNOME εξαιτίας της Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ

In reply to this post by Simos Xenitellis
2012/1/17 Simos Xenitellis <[hidden email]>:

> Ξεκίνησα τη μετάφραση του GNOME στα ελληνικά το 1999, διότι εκείνο το
> διάστημα δεν υπήρχε
> γραφικό περιβάλλον στην ελληνική γλώσσα. Όσο περνούσε ο χρόνος, οι χρήστες
> θα συνήθιζαν
> στο αγγλικό περιβάλλον και θα χάναμε την ευκαιρία να έχουμε κάτι στα
> ελληνικά.
>
> Υπήρχε ήδη έργο από το Χρήστο Σπύρογλου (1998-1999), προγραμματιστικό και
> μεταφραστικό,
> οπότε συνέχισα όταν ολοκλήρωσε την προσφορά του.
> Στα επόμενα χρόνια η ομάδα μεγάλωσε και συνεχίσαμε να βελτιώνουμε την
> ελληνική μετάφραση
> του GNOME. Μπορείτε να δείτε τους συντελεστές στη σελίδα
> http://l10n.gnome.org/teams/el/
> μαζί με τα στατιστικά. Δίχως την ομάδα δε θα ήμουν σε θέση να προχωρήσω στο
> έργο,
> και ο ρόλος μου μετατράπηκε γρήγορα σε ρόλο συντονιστή.
> Έλαβα μέρος σε 4 συνέδρια GUADEC (συνέδριο GNOME).
>
> Προγραμματιστικά, βοήθησα στην ανάπτυξη του GNOME,
> https://bugzilla.gnome.org/page.cgi?id=describeuser.html&login=simos.bugzilla%40gmail.com
> όπου συγκέντρωσα 16 βαθμούς (σκορ για τη συμμετοχή στο Bugzilla του GNOME).
> Σε σχέση με τα ελληνικά, πρόσφερα προγραμματιστικά στην υποστήριξη του
> πολυτονικού
> για το περιβάλλον GNOME (προγραμματισμός στη βιβλιοθήκη gtk+).
> Αν και ο αρχικός μου στόχος ήταν προσθέσω μόνο πολυτονικό, κατέληξα (ύστερα
> από απαιτήσεις
> των συντελεστών του gtk+) να προσθέσω υποστήριξη και για τη γραφή αρκετών
> άλλων γλωσσών.
> Δείγμα από τον κώδικα μετατροπής (για δημιουργία του συμπτυγμένου αραιού
> πίνακα) στο
> https://github.com/simos/compose-parse/blob/master/compose-parse.py
>
> Μόλις πρόσφατα η ελληνική ομάδα GNOME συμμετείχε στο έργο Google Code In,
> http://code.google.com/opensource/gci/2010-11/
> όπου μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρουν στο ελεύθερο
> λογισμικό.
> Μαζί με το Στάθη, φτιάξαμε 17 εργασίες που έχουν αναλάβει αρκετοί μαθητές.
> Το έργο είναι σε εξέλιξη.
>
> Παραιτούμαι από συντονιστής λόγω της συμπεριφοράς της Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ
> (http://www.eellak.gr)
> και του Νίκου Ρούσσου σε σχέση με το έργο μου, τον πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ
> (planet.ellak.gr).
> Η Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο πλανήτης ΕΛ/ΛΑΚ
> φιλοξενείται στο ellak.gr (ΕΔΕΤ),
> έκανε μια σειρά από αλλαγές δίχως τη συμφωνία μου, και αφαίρεσε την πρόσβαση
> που είχα,
> http://simos.info/blog/archives/1242
> Ήρθα σε επικοινωνία με το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ
> και βλέπω ότι δεν υπάρχει
> διάθεση για αλλαγή. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει υποστήριξη σε
> αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες,
> διότι πρόκειται για ενέργειες συνεργάτη της Εταιρίας. Η εντύπωσή μου είναι
> ότι η Εταιρία έχει έλλειμμα από δράσεις
> που βοηθούν πραγματικά το ελεύθερο λογισμικό στην Ελλάδα. Η
> οικειοποίηση/κλοπή του πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ
> δε βοηθάει στην ενδυνάμωση της κοινότητας ελεύθερου λογισμικού στην Ελλάδα.
> Πιστεύω ότι το ελεύθερο λογισμικό θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στην Ελλάδα,
> ωστόσο θα είναι με τόσο αργούς ρυθμούς
> που δυστυχώς δε θα έχει σημαντική επίδραση στην εθνική οικονομία.
>

Το παραπάνω μήνυμα στάλθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2012. Ας δούμε τι έγινε από τότε.

Υπήρξε συνάντηση με τον κ. Καρούνο (πρόεδρο της Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ) λίγες
μέρες πιο μετά για το θέμα του πλανήτη.
Από τη συζήτηση κατάλαβα ότι ο Νίκος Ρούσσος (συνεργάτης Εταιρίας
ΕΛ/ΛΑΚ) παρείχε μια διαστρεβλωμένη εικόνα για το όλο ζήτημα.
Εκμεταλλεύτηκε τη θέση του στην Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ για να επιτεθεί σε ένα
εθελοντή ελεύθερου λογισμικού και να αρπάξει τον πλανήτη.
Το αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν ότι εξακολουθώ να είμαι διαχειριστής
του πλανήτη και ότι θα συνταχθεί κοινό κείμενο όπου επιβεβαιώνει ότι
είμαι ο διαχειριστής του πλανήτη με πλήρη πρόσβαση (SSH), που θα
συζητούσαν την επόμενη εβδομάδα (27 Ιαν) στο διοικητικό συμβούλιο της
Εταιρίας ΕΛ/ΛΑΚ.

Έτσι έγινε, και μπήκε στα πρακτικά της συνεδρίασης (το κείμενο δε
μπήκε όπως συμφωνήσαμε, ωστόσο αναθεωρήθηκε μετά).

Οπότε, το θέμα μετά είναι στην υλοποίηση. Ως διαχειριστής του πλανήτη,
απαιτώ πλήρη πρόσβαση για το έργο που διατηρώ.
Μετά από πολλές καθυστερήσεις, φθάσαμε σε αυτήν την εβδομάδα, όπου ο
Νίκος Ρούσσος βάζει όρους για να επαναφέρει (ως διαχειριστής στα
*.ellak.gr) την πρόσβασή μου στο έργο που ξεκίνησα και διατηρώ.

Κάθε κοινότητα που έχει δυνατότητα φιλοξενίας (web hosting), συνάπτει
σχέσεις με εθελοντές για να φιλοξενήσει τα έργα των εθελοντών. Το
παράδειγμα αυτό το βλέπουμε με π.χ. SourceForge, Google Code, Github,
και στην Ελλάδα με τα Ubuntu-gr.org, ellak.gr και άλλα. Η σχέση
φιλοξενίας είναι ιερή· ο φιλοξενούμενος δίνει αξία στον πάροχο, και ο
πάροχος σέβεται/δεν αναμιγνύεται στο έργο του φιλοξενούμενου αν δεν
έχει πάρει άδεια.

Πιστεύω ότι η Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ με το Νίκο Ρούσσο είναι αναποτελεσματική.
Εξαιτίας του Νίκου Ρούσσου δεν ασχολούμαι με ενέργειες της Εταιρίας
ΕΛ/ΛΑΚ, διότι δε βλέπω να υπάρχει σεβασμός στο εθελοντικό έργο.
Θα ήταν μεγάλο σφάλμα αυτή τη στιγμή να διατηρεί κάποιος εθελοντικά
ένα έργο στο *.ellak.gr.

Αναμένω πλήρη πρόσβαση στο έργο που ξεκίνησα και διατηρώ στο planet.ellak.gr.

Σίμος

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted