‘Handleiding voor beginners’ voor LibreOffice 5.2 (Engelstalig)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
kees538 kees538
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

‘Handleiding voor beginners’ voor LibreOffice 5.2 (Engelstalig)

Allen


Ik zag op de Engelse pagina dat de ‘Handleiding voor beginners’ voor
LibreOffice 5.2 uit is.

De koppeling naar deze hoofdstukken heb ik nu op onze documentatie-pagina
geplaatst.

Binnenkort begin ik met het vertalen van deze versie.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted