Kennismaken met Impress

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
kees538 kees538
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kennismaken met Impress

Allen


Van de ‘Handleiding voor beginners 5.1’ is het hoofdstuk 'Kennismaken met
Impress' bijgewerkt.

Hierin zijn kleine taalkundige verbeteringen aangebracht.


Met dank aan Leo Moons voor het zetten van de puntjes op de i.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted