LA MULTI ANI 2013!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
oprea.luci@gmail.com oprea.luci@gmail.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LA MULTI ANI 2013!


LA MULŢI ANI 2013!

Să aveţi parte de tot ce aveţi şi mai vreţi,
De tot ce nu aveţi şi vă doriţi,
De tot ce vă lipseşte şi nu ştiţi.

Un an nou fericit!
Mulţi ani cu sănătate!

Lucian,

--
-----------------
Lucian Oprea
Telefon: 0745 592602
Comunitatea openSUSE Romania - http://suseromania.ro
Comunitatea LibreOffice Romania - http://libreoffice.ro


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/ro/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted