LO 4.0, pootle

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Nagy Ákos Nagy Ákos
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LO 4.0, pootle

Pootle este gata pentru continuare.
Acum sunt două proiecte, unul 3.6 UI și 4.0 UI. În 4.0 UI au apărut încă
4509 de cuvinte din care 2629 sunt pt. programul nou librelogo.
Dacă corectăm ceva, trebuie făcut în ambele, nu va fi posibil combinarea
celor două, fiindcă de acum în colo, fișierele PO vor fi direct
importate în codul sursă și din ele se va crea direct build-ul. Nu mai
sunt compatibile cu seria 3.6.
La LO 4.0 UI și pe parcurs vor apărea automat noi expresii de tradus,
deci trebuie urmărit, până la ediția finală.

Ákos


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/ro/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted