LO Writer ja pakotettu sivunvaihto - Win7 + LO 5.2.5.1

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Riku Maki Riku Maki
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LO Writer ja pakotettu sivunvaihto - Win7 + LO 5.2.5.1


Pakotettu sivunvaihto toimii sinällään hienosti.
Mutta millä tavalla saisin pois sivunvaihdon
seurauksena tulevan ohuen vaakasuoran viivan?
Varsinkin tulosteista se pitäisi karsia pois.

Command-Del poistaa tuon viivan, mutta se kumoaa
samalla myös sivunvaihdon...

Kiitokset tumpelon kokeilijan opastamisesta!


t. Riku

--



--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail [hidden email]
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/users/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa