LO base maakt geen gebruik van Java

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Theo van Nunen Theo van Nunen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LO base maakt geen gebruik van Java

Onder Windows 10:
Het ziet er naar uit dat Java runtime environment niet wordt mee genomen
in versie 5.3.1
Gebruik van Java is aangevinkt.
En daardoor komt de tabel in de database niet in beeld.
Ik ben terug gegaan naar versie 5.3.0 en daar zijn geen problemen.
Het downloaden van versie 5.3.1 ging erg traag.
Vermoedelijk een bug.

Onder Linux mint:
De nieuwe versie 5.3.1.2 draait op dit punt prima.
groeten Theo
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted