Εναλλαγή επικεφαλίδας στο Libre Office Writer

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
tmpoulou tmpoulou
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Εναλλαγή επικεφαλίδας στο Libre Office Writer


   Καλησπέρα,

                Γράφω την πτυχιακή μου και θέλω οι επικεφαλίδες  
(headings) να μπορούν να εναλλάσονται, να μπορώ δηλαδή να βάζω  
διαφορετικούς τίτλους από σελίδα σελίδα. Μέχρι στιγμής δεν το έχω  
καταφέρει αυτό καθώς από ότι βλέπω αν γράψω έναν τίτλο στην κεφαλίδα  
αυτομάτως ο τίτλος αυτός πηγαίνει σε όλες τις σελίδες του αρχείου.  
Υπάρχει κάποιος τρόπος να το ξεπεράσω αυτό, ώστε να μπορώ να βάζω  
διαφορετική επικεφαλίδα σε κάποιες σελίδες? Ή ίσως γίνεται να  
απενεργοποιήσω να μπαίνουν αυτόματα οι επικεφαλίδες σε όλες τις  
σελίδες? Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Epaminondas Diamantopoulos-2 Epaminondas Diamantopoulos-2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [el-users] Εναλλαγή επικεφαλίδας στο Libre Office Writer

Αν θέλεις να έχεις διαφορετικές επικεφαλίδες δεξιά - αριστερά τότε αρκεί να
επιλέξεις Μορφή -> Σελίδα και μετά την ετικέτα Κεφαλίδα από την οποία θα
αποεπιλέξεις την επιλογή Ίδιο περιεχόμενο αριστερά/δεξιά.

Αν αυτό δεν αρκεί τότε πρέπει να δημιουργήσεις ένα διαφορετικό στυλ σελίδας
για κάθε ένα σύνολο σελίδων που θέλεις να έχει διαφορετικό στυλ. Σχετική
αναφορά: Defining Different Headers and Footers - LibreOffice Help
<https://help.libreoffice.org/Writer/Defining_Different_Headers_and_Footers>

Στις 17 Αυγούστου 2016 - 1:47 μ.μ., ο χρήστης <[hidden email]>
έγραψε:

>
>   Καλησπέρα,
>
>                Γράφω την πτυχιακή μου και θέλω οι επικεφαλίδες (headings)
> να μπορούν να εναλλάσονται, να μπορώ δηλαδή να βάζω διαφορετικούς τίτλους
> από σελίδα σελίδα. Μέχρι στιγμής δεν το έχω καταφέρει αυτό καθώς από ότι
> βλέπω αν γράψω έναν τίτλο στην κεφαλίδα αυτομάτως ο τίτλος αυτός πηγαίνει
> σε όλες τις σελίδες του αρχείου. Υπάρχει κάποιος τρόπος να το ξεπεράσω
> αυτό, ώστε να μπορώ να βάζω διαφορετική επικεφαλίδα σε κάποιες σελίδες? Ή
> ίσως γίνεται να απενεργοποιήσω να μπαίνουν αυτόματα οι επικεφαλίδες σε όλες
> τις σελίδες? Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!
>
>
>
>
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Nikos Anastasakis Nikos Anastasakis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [el-users] Εναλλαγή επικεφαλίδας στο Libre Office Writer

In reply to this post by tmpoulou
Καλημέρα!
Αυτό που ζητάς είναι εύκολο, αρκεί να δημιουργήσεις για κάθε ενότητα του
κειμενου σου ένα στυλ σελίδας (όχι απαραίτητα διαφορετικό από τα ήδη
υπάρχοντα, αλλά με άλλο όνομα). Φαντάσου ότι δημιουργείς κεφάλαια.... Αυτό
το κάνεις απο τα στυλ (f11), τεχνοτροπίες σελίδων (page styles).
Αφού φτιάξεις τα ονόματα των κεφαλάιων που θέλεις (δεξι κλικ/δημιουργία),
μπορείς σε κάθε ένα απο αυτά να προσθέσεις διαφορετική κεφαλίδα ή και να
την αφαιρέσεις εντελώς.
Την τεχνοτροπία/κεφάλαιο που δημιούργησες μπορείς να την εφαρμόσεις στην
αντίστοιχη ενότητα του κειμένου σου με διπλό κλίκ πάνω της ή κατά την
διάρκεια της συγγραφής του κειμένου σου να επιλέξεις όπου χρειάζεται
"εισαγωγή/χειροκίνητη αλλαγή/αλλαγή σελίδας", με το στυλ που θέλεις και
έχεις ήδη δημιουργήσει.
Έτσι και αλλιώς η δημιουργία ενοτήτων σε ένα μεγάλο κέιμενο είναι χρήσιμη
και για άλλους λόγους (π.χ. σελιδοποίηση)

Καλή δύναμη! (βλέπω ότι είσαι στο φυσικό αθήνας, από όπου είχα αποφοιτήσει
πριν κάμποσα (......) χρόνια!

Νίκος.

Στις 17 Αυγούστου 2016 - 1:47 μ.μ., ο χρήστης <[hidden email]>
έγραψε:

>
>   Καλησπέρα,
>
>                Γράφω την πτυχιακή μου και θέλω οι επικεφαλίδες (headings)
> να μπορούν να εναλλάσονται, να μπορώ δηλαδή να βάζω διαφορετικούς τίτλους
> από σελίδα σελίδα. Μέχρι στιγμής δεν το έχω καταφέρει αυτό καθώς από ότι
> βλέπω αν γράψω έναν τίτλο στην κεφαλίδα αυτομάτως ο τίτλος αυτός πηγαίνει
> σε όλες τις σελίδες του αρχείου. Υπάρχει κάποιος τρόπος να το ξεπεράσω
> αυτό, ώστε να μπορώ να βάζω διαφορετική επικεφαλίδα σε κάποιες σελίδες? Ή
> ίσως γίνεται να απενεργοποιήσω να μπαίνουν αυτόματα οι επικεφαλίδες σε όλες
> τις σελίδες? Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!
>
>
>
>
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted