Τεκμηριώσεις των Libre Office

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Γιωργος Νατσης Γιωργος Νατσης
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Τεκμηριώσεις των Libre Office

Θα επιθυμούσα να μου στείλετε αν γίνετε σε pdf, όλα τα κεφάλαια τεκμηρίωσης
χρήσης των libre office.Eευχαριστω πολύ παιδιά.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Thanos Thanos
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [el-users] Τεκμηριώσεις των Libre Office

On 28/2/2016 12:48, Γιωργος Νατσης wrote:
> Θα επιθυμούσα να μου στείλετε αν γίνετε σε pdf, όλα τα κεφάλαια τεκμηρίωσης
> χρήσης των libre office.Eευχαριστω πολύ παιδιά.

Η τεκμηρίωση στα αγγλικά, είναι διαθέσιμη στην αντίστοιχη σελίδα του
LibreOffice.

http://www.libreoffice.org/get-help/documentation/

Αν και αναφέρεται στην έκδοση 4.x, δεν νομίζω να βρεις κάποια δυσκολία
στο να εκτελέσεις τα βήματα και στις τελευταίες 5.x εκδόσεις.

Στην αντίστοιχη ελληνική σελίδα, δεν υπάρχουν τα links προς τ'
αντίστοιχα κεφάλαια. Τον λόγο δεν τον γνωρίζω δυστυχώς.

http://el.libreoffice.org/get-help/get-help-documentation/

Ψάχνεις για κάτι συγκεκριμένο?

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted