Quantcast

LibreOffice 5.0.5 on julkaistu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Harri Pitkänen Harri Pitkänen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

LibreOffice 5.0.5 on julkaistu

LibreOffice 5.0.5 on julkaistu. Tämä versio sisältää useita korjauksia, jotka
parantavat ohjelmiston luotettavuutta ja korjaavat siitä löytyneitä virheitä.
Viime viikolla julkaistun version 5.1 jälkeen päivitystä 5.0.x-julkaisusarjaan
suositellaan myös niille, jotka ovat aikaisemmin käyttäneet ohjelmiston 4.4-
versiota.

The Document Foundation suosittelee LibreOfficen käyttöönoton avuksi
sertifioituja ammattilaisia, jotka kykenevät tarjoamaan syvällistä teknistä
tukea, avustavat suunnitellussa käyttöönotossa ja kouluttavat uusia käyttäjiä:

  http://www.libreoffice.org/get-help/professional-support/

Yrityskäyttöön LibreOfficesta on saatavilla myös pidempiaikaisesti tuettuja
LTS-versioita (Long Term Support). Näitä voi tiedustella LibreOfficea
kehittävistä yrityksistä.

LibreOffice 5.0.5 on ladattavissa osoitteesta

  http://fi.libreoffice.org/lataa/luotettavin-libreoffice/

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: [hidden email]
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/announce/

Loading...