Μεταφορά αρχείου LibreOffice Base

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Κώστας Οικονόμου Κώστας Οικονόμου
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Μεταφορά αρχείου LibreOffice Base

Χθες αντέγραψα το αρχείο bibliography του LibreOffice Base σε ένα φάκελο
όπου γράφω ένα κείμενο στο οποίο θέλω να βάλω βιβλιογραφικές αναφορές.
Διέγραψα τις εγγραφές που είχε στον πίνακα biblio με τον εξής τρόπο:

Τις επέλεξα από τον πίνακα και μετά τις διέγραψα (δεν φαινόντουσαν καθόλου
στον πίνακα, αλλά ούτε και στην αρίθμηση των εγγραφών στο κάτω μέρος της
οθόνης).

Στη συνέχεια δημιούργησα μια φόρμα με τίτλο biblio και άρχισα να περνάω τις
δικές μου βιβλιογραφικές αναφορές.

Σήμερα, που ήθελα να δουλέψω στο φορητό υπολογιστή (έχει και αυτός, όπως
και ο προηγούμενος Ubuntu 12.04LTS 64bit), αντέγραψα όλο το φάκελο σε ένα
usb stick. Βάζοντας το stick στο φορητό υπολογιστή, δεν φαίνονται οι δικές
μου εγγραφές, αλλά αυτές που υπήρχαν από πριν, και τις οποίες είχα
διαγράψει.

Γυρνώντας στο σταθερό υπολογιστή (Ubuntu 12.04LTS 64bit με LibreOffice
4.2.8.2) το αρχείο από το usb stick ανοίγει κανονικά δείχνοντας μου μόνο
τις εγγραφές που πέρασα εγώ και όχι τις διεγραμμένες.

Στο φορητό υπολογιστή (Ubuntu 12.04LTS 64bit με LibreOffice 4.2.8.2) το
αρχείο από το usb stick ανοίγει δείχνοντας μου μόνο τις παλαιές εγγραφές
που είχε και όχι αυτές που πέρασα στο σταθερό υπολογιστή.

Έχει κανένας καμμιά ιδέα γιατί στο ίδιο αρχείο (πάνω στο usb stick) σε κάθε
υπολογιστή δείχνει διαφορετικές εγγραφές; Πως μπορεί να διορθωθεί αυτό;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθεια σας.

Φιλικά

Κώστας Οικονόμου

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted