Προβλημα με LibreOffice Draw

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
rfcom newsletter rfcom newsletter
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Προβλημα με LibreOffice Draw

Καλησπέρα σας,

 

Χρησιμοποιώ την  Ελληνική έκδοση  4.3.1.2 του LibreOffice και κυρίως το
Draw. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι όταν κάνω χρήση αρκετών στοιχείων
από τη βιβλιοθήκη(αυτόματα σχήματα κτλ..) ή και σε συνδυασμό αρκετών αρχείων
εικόνας png, το draw να είναι κλείνει απροειδοποίητα. Η σύνθεση του
υπολογιστή είναι ικανοποιητική. Λειτουργικό windows 7 32bit, μνήμη 4Gb και
επεξεργαστής intel i3---
Αυτό το email είναι απαλλαγμένο από ιούς και κακόβουλο λογισμικό, επειδή είναι ενεργή η προστασία avast! Antivirus.
http://www.avast.com

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Simos Xenitellis Simos Xenitellis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [el-users] Προβλημα με LibreOffice Draw

2014-11-27 14:32 GMT+02:00 rfcom newsletter <[hidden email]>:
>
> Χρησιμοποιώ την  Ελληνική έκδοση  4.3.1.2 του LibreOffice και κυρίως το
> Draw. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι όταν κάνω χρήση αρκετών στοιχείων
> από τη βιβλιοθήκη(αυτόματα σχήματα κτλ..) ή και σε συνδυασμό αρκετών αρχείων
> εικόνας png, το draw να είναι κλείνει απροειδοποίητα. Η σύνθεση του
> υπολογιστή είναι ικανοποιητική. Λειτουργικό windows 7 32bit, μνήμη 4Gb και
> επεξεργαστής intel i3
>

Στις ρυθμίσεις του LibreOffice υπάρχει ρύθμιση για την εσωτερική μνήμη
που μπορεί να δεσμεύει το λογισμικό για εικόνες, κτλ.
Δες https://help.libreoffice.org/Common/Memory/el
Εδώ μπορείς να αυξήσεις τις τιμές.
Οι τρέχουσες τιμές ενδέχεται να είναι μικρές, οπότε καθώς φτιάχνεις το
έγγραφο με το να αντιγράφονται/επικολλούνται/κτλ οι εικόνες,
να φθάνει το Draw σε μια κατάσταση που να προκαλεί την κατάρρευση.
Φυσικά, κάτι τέτοιο θα ήταν σφάλμα που πρέπει να διορθωθεί.

Αν καταφέρεις να καταγράψεις βήματα όπου ξεκινάς από ένα κενό έγγραφο,
προσθέτεις εικόνες/κτλ, και φθάνεις σε σίγουρη κατάρρευση του
λογισμικού,
τότε αυτό θα ήταν εξαιρετικά βοηθητικό για την επίλυση του ζητήματος.

Σίμος

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted