Εισαγωγή βιβλιογραφίας σε LibreOffice Writer 4.2.8.2 από αρχείο LibreOffice Base

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Κώστας Οικονόμου Κώστας Οικονόμου
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Εισαγωγή βιβλιογραφίας σε LibreOffice Writer 4.2.8.2 από αρχείο LibreOffice Base

Αγαπητοί φίλοι,

Θέλω να βάλω σε ένα αρχείο LibreOffice Writer 4.2.8.2 τη βιβλιογραφία από
ένα αρχείο LibreOffice Base που έχω φτιάξει εγώ. Για καλύτερη κατανόηση και
έλεγχο αν τυχόν υπάρχουν προβλήματα στη βάση δεδομένων που δημιούργησα, την
επισυνάπτω.

Να σημειώσω ότι προσπαθώ να ορίσω τη βάση αυτή, σαν αυτή από την οποία το
LibreOffice Writer θα αντλεί τα δεδομένα για να τα εισάγει μέσα στο
κείμενο. Δυστυχώς δεν τα έχω καταφέρει να την ορίσω. Το LibreOffice Writer
«έβλεπε» την προεπιλεγμένη του βιβλιογραφία,

Έχω διαβάσει το LibreOffice 4.0 Writer Guide του οποίου τα στοιχεία έκδοσης
έχουν ως εξής: Published 6 June 2013. Based on LibreOffice 4.0.3, και
ειδικότερα τις σελίδες 358-364 (που  είναι οι σχετικές σελίδες).

Το λειτουργικό σύστημα στο οποίο δουλεύω είναι το Ubuntu 14.04 LTS 64bit.
Το ίδιο λειτουργικό έχω τόσο στο σταθερό μου υπολογιστή, όσο και στον
φορητό. Το αρχείο κειμένου πάνω στο οποίο δουλεύω υπάρχει στο σκληρό δίσκο
του σταθερού υπολογιστή. Όταν θέλω να δουλεψω στο φορητό (όπως κάνω αυτή τη
στιγμή που γράφω), αντιγράφω ολόκληρο το φάκελο, που περιέχει τόσο το
αρχείο κειμένου όσο και το αρχείο βάσης δεδομένων, σε ένα usb stick, και τα
μεταφέρω στο φορητό υπολογιστή.

Πως μπορώ να ορίσω από που θα παίρνει τα δεδομένα βιβλιογραφίας το
LibreOffice Writer;

Και τέλος μια σημαντική ερώτηση:

Το αρχείο βάσης δεδομένων της βιβλιογραφίας «συνδέεται» με το κάθε αρχείο
κειμένου, ή «συνδέεται» με το LibreOffice Writer (και είναι κοινό για όλα
τα αρχεία κειμένου). Δηλαδή, αν εγώ ρυθμίσω στο σταθερό υπολογιστή να
ψάχνει τα δεδομένα βιβλιογραφίας από ένα αρχείο που υπάρχει στον ίδιο
φάκελο που έχω το αρχείο κειμένου, όταν αντιγράψω το φάκελο αυτό σε ένα usb
stick και το ανοίξω στο φορητό υπολογιστή, θα συνεχίσει να ψάχνει τα
δεδομένα από το ίδιο αρχείο στο usb stick ή δεν θα βρίσκει τα δεδομένα;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη σημαντική βοήθεια σας.

Φιλικά

Κώστας Οικονόμου

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted