LibreOffice kaatuu käynnistettäessä.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Vesa Jokinen Vesa Jokinen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOffice kaatuu käynnistettäessä.

Moi

Ongelma Windows 7 Pro 64-bit ja LibreOfficen kanssa. Toimi ennen ihan
normaalisti mutta olin kuukauden reisussa ja kone oli sen aikaa
käyttämättä. Nyt LibreOffice kaatuu käynnistettäessä ja tulee seuraava
virheilmoitus.

Ongelman tunniste:
  Ongelmatapahtuman nimi:    APPCRASH
  Sovelluksen nimi:    soffice.bin
  Sovelluksen versio:    4.1.3.2
  Sovelluksen aikaleima:    5269300f
  Vikamoduulin nimi:    KERNELBASE.dll
  Vikamoduulin versio:    6.1.7601.18229
  Vikamoduulin aikaleima:    51fb1116
  Poikkeuskoodi:    00000000
  Poikkeuksen poikkeama:    0000c41f
  Käyttöjärjestelmän versio:    6.1.7601.2.1.0.256.48
  Aluekohtaisten asetusten tunnus:    1035
  Lisätietoja 1:    076b
  Lisätietoja 2:    076b5e44105c96b7438192a05be3993b
  Lisätietoja 3:    0f40
  Lisätietoja 4:    0f403eb7d5c653e8e87fdad365f2d58e


Mistä mahtaa johtua ja mitä asialle olisi tehtävissä?

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail [hidden email]
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/users/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa