LibreOfficen asennuspaketti ei toimi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Olli Nylander Olli Nylander
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LibreOfficen asennuspaketti ei toimi

...todennäköisesti vika on koneessa, mutta mikä...

O


--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail [hidden email]
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/users/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa