Lineární regrese

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
jiří Boušek jiří Boušek
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Lineární regrese

Ahoj,převádím své dokumenty z MSoffice 2003 na LO ale výpočet lineární regrese mi
stále hlásí: Cyba:502. Můžete mi prosím poradit, co s tím?
Díky Jirka.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sk/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Loading...