Localizare Firefox OS - Find My Device

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Baadur Jobava Baadur Jobava
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Localizare Firefox OS - Find My Device

M-am ocupat puțin cu localizarea pentru „Găsește-mi dispozitivul” (Find My
Device) pentru Firefox OS. E o funcție care vă ajută să găsiți aparatele
pierdute/furate (atâta timp cât sunt pornite și conectate la internet).

E o localizare relativ scurtă care conține atât termeni de politețe (atunci
când se adresează programul utilizatorului) și informali (atunci când se
adresează utilizatorul programului).

Mai întâi am preluat fișierele .po de pe git (
https://github.com/mozilla-services/FindMyDevice-l10n) , apoi le-am
comparat cu cele de pe Verbatim (Pootle) pentru a vedea ce s-a lucrat până
acum, apoi am făcut modificările mele și le-am adăugat în Verbatim.

1. Schimbările făcute de Raul în Verbatim:
https://github.com/Jobava/L10n-find-my-device/commit/26d8453bb9e496e1506253b7f5f184a39871af9e

2. Schimbările făcute de mine:
https://github.com/Jobava/L10n-find-my-device/commit/4645bf95cc84c02c48b4b07a26f49eedfa585b4e

3. Legătura directă Verbatim (doar starea curentă):
https://localize.mozilla.org/ro/findmydevice/LC_MESSAGES/

Orice sugestii și sfaturi sunt binevenite!


Jobava

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/ro/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted