Meerdere objecten samenvoegen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
kees538 kees538
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Meerdere objecten samenvoegen

Allen


Aan de Handleidingen voor Draw 4.2 is het hoofdstuk 'Meerdere objecten
samenvoegen' toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u objecten kunt groeperen, combineren,
samenvoegen, dupliceren en hoe u vormovergangen maakt. Ook wordt het
verschil tussen combineren en samenvoegen met voorbeelden uitgelegd. En het
schikken en uitlijnen komt aan bod.


Met dank aan Henk van der Burg voor zijn bijdrage.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted