Perusasiakirjan luonti

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Hannu Mattila Hannu Mattila
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Perusasiakirjan luonti

Joku toimissani mättää? Pitäisi luoda perusasiakirja ja ohje antaa kaksi
mahdollisuutta.

Ruudulla on avonainen "tavallinen" LibreOfficella luotu asiakirja. Siitä pitäisi
tehdä pohja perusasiakirjalle. Ohje antaa hyvän mahdollisuuden:
/Tiedosto | Lähetä | Luo perusasiakirja/
Tuloksena on ilmoitus "Asiakirjaa ei voi luoda"

Tyhjän perusasiakirjan luonti /Tiedosto | Uusi | Perusasiakirja/ toiminto
onnistuu. Syntyneen tyhjän asiakirjan täydentäminen ja käsittely toimii
odotetulla tavalla.

Miksiköhän ensin mainittu tapa ei toimi? Onko vika ohjelmassa vaiko omissa
toimissani?

Kokemuksia kyselee
Hannu Mattila


--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail [hidden email]
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/users/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa