Războiul contra sedilelor și mici observații pedante

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Baadur Jobava Baadur Jobava
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Războiul contra sedilelor și mici observații pedante

Am observat că LibreOffice încă mai are sedile în interfață.

9 de Ş
https://translations.documentfoundation.org/ro/translate/#search=%C5%9E&sfields=target&soptions=exact&unit=76351732

22 de ş
https://translations.documentfoundation.org/ro/translate/#search=%C5%9F&sfields=target&soptions=exact&unit=78369036

15 de ţ
https://translations.documentfoundation.org/ro/translate/#search=%C5%A3&sfields=target&soptions=exact

---------------------

Am mai modificat pe ici-colo unde era scris: „nici o” sau „nici un”
dezlegat.

A mai fost scris „nici o dată” când trebuia „niciodată„

https://translations.documentfoundation.org/ro/translate/#search=Nici%20o&sfields=target&soptions=exact&unit=87305824

https://translations.documentfoundation.org/ro/translate/#search=nici%20o&sfields=target&soptions=exact&unit=76377378

https://translations.documentfoundation.org/ro/translate/#search=Nici%20un&sfields=target&soptions=exact&unit=87305823

https://translations.documentfoundation.org/ro/translate/#search=nici%20un&sfields=target&soptions=exact&unit=87305847

(trebuie căutat atât cu majusculă cât și fără pentru că Pootle nu permite
căutarea exactă indiferent de capitalizare)

---------------------

Este nepotrivit traducerea „întoarce” în contextul englez "return" pentru o
funcție sau pentru programare. Se folosește „returnează”.

Uneori se mai potrivetțe „rotire” (verbul englez "to turn").

"Turning helix" ar fi „spirală rotitoare” (sau „care se rotește”), nu
„elice ce se întoarce”

"Turn and Grow" ar fi „Rotire și mărire” cred

"Inside turning cube" ar fi „Cub ce se întoarce pe dos” în loc de „Cub ce
se întoarce în interior”

Peste tot unde e folosit „întoarce” începând de la numărul 246 (fără
LibreOffice 4.3)

https://translations.documentfoundation.org/ro/translate/#search=%C3%AEntoarce&sfields=target&unit=87361778

---------------------

"Rate of return" se traduce ca „rată de rentabilitate” sau „rata
rentabilității”

https://translations.documentfoundation.org/ro/translate/#search=rate%20of%20return&sfields=source&soptions=exact&unit=87397031

---------------------
Cred că "particular" e prieten fals (
https://en.wikipedia.org/wiki/False_friend ) se traduce ca „specific”,
„anumit”, „special”, „exact” etc.

https://translations.documentfoundation.org/ro/translate/#search=particular&sfields=target&unit=87396802

---------------------

Englezul "set" se traduce „mulțime” ("set theory" -> "teoria mulțimilor")

---------------------


Numai bine,
Jobava

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/ro/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted