Re: decimale punt in Base

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Cor Nouws Cor Nouws
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: decimale punt in Base

Dick Stomp wrote on 27-01-17 20:53:

> [...]
> Dat wordt door Base niet allemaal geaccepteerd.

Die vraag laat ik even aan anderen over, maar..

> Calc accepteert dat wel! Het CSV 2004 bestand wordt gewoon ingelezen.
> Vervolgens kan met Zoek/Vervang
> - alle quote's worden verwijderd
> - alle decimale punten in de bedragen worden vervangen door komma's
> en tenslotte als .ods worden opgeborgen.

.. je kunt bij het inlezen in Calc met de juiste instellingen in het
importvenster zorgen dat het gelijk goed is.


vr groet,
Cor
--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Cor Nouws Cor Nouws
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: decimale punt in Base

Hoi Dick,

Dick Stomp wrote on 28-01-17 10:50:
> Ik weet dat je dat voor Calc kan instellen,

Dan zou ik het erg handig vinden als je dat ook schrijft, en niet doet
alsof het niet kan ;)

vr. groet,
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted