Scheiden van 2 pagina`s naast elkaar

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Anton Doove Anton Doove
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Scheiden van 2 pagina`s naast elkaar

Geacht Team. Ik heb in Writer 2 pagina`s naast elkaar. Hoe kan ik dat
scheiden? Welk menu is daarvoor nodig?  In Word werkt dit met Beeld en 1
pagina. Simpel.
In Writer kan ik dat niet vinden. Het is mij niet bekend hoe dit in Writer
wordt benoemd. Dat is niet echt handig.  Toch wil ik die 2 pagina`s van
elkaar scheiden.

Daarom vraag ik nu hoe dat kan in Writer. Ik kan dat in de PDF-handleiding
niet terugvinden en het is daar een te kleine letter voor mijn staar-ogen.
In januari 2018 kan ik pas door de oogarts worden geholpen. Ondertussen kunt
u mij wellicht de gewenste info mailen. Daarmee kan ik doen wat nodig is.

Uw reactie zie ik wel komen in uw beschikbare tijd en ik groet u
vriendelijk.  Anton Doove.---
Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen met Avast antivirussoftware.
https://www.avast.com/antivirus

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted