Uitnodiging bijeenkomst Nederlandstalige LibreOffice gemeenschap op 17 oktober te Tilburg

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Luc Castermans Luc Castermans
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Uitnodiging bijeenkomst Nederlandstalige LibreOffice gemeenschap op 17 oktober te Tilburg

Beste allemaal,

Op zaterdag 17 oktober is er een bijeenkomst voor Nederlandstalige
LibreOffice-enthousiastelingen in Tilburg.

Wat is het doel van deze bijeenkomst?

- We worden op de hoogte gebracht van wat er gebeurd is tijdens de LibreOffice conferentie van 22-24 september in Aarhus
- Er is gelegenheid om te "hacken"
- We willen een brainstorm houden over een LibreOffice gebruikersdag, voorjaar 2016.
- Het wordt gezellige bijeenkomst

Plaats van de bijeenkomst is:
Buurtcentrum De Nieuwe Stede, Capucijnenstraat 156 5025 LK Tilburg
(1,8km lopen van station Tilburg of met buslijn 8 naar Korvelplein)
Vanaf 10 uur 's ochtends kan je er terecht tot 5 uur 's middags.
Er zijn broodjes en er is koffie en thee.

Er is ruimte voor maximaal 20 personen.
Dus: wie het eerst komt - wie het eerst maalt.

Meld je aan bij Pieter, [hidden email] of Luc, [hidden email].

Groeten,

Luc en Pieter.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/announce/