Users

This forum is an archive for the mailing list users@sv.libreoffice.org (more options) Messages posted here will be sent to this mailing list.
Forum to discuss user related LibreOffice questions
Next » 12345
Topics (150)
Replies Last Post Views
[sv-users] LibreOffice Draw by Jan Romander
0
by Jan Romander
[sv-users] LETAUPP() - #SAKNAS by Jan Öhman
1
by Jan Öhman
[sv-users] Re: Subject: Digest of users@sv.libreoffice.org issue 195 (437-440) by Gunilla Gårdmo
0
by Gunilla Gårdmo
[sv-users] Fwd: Limitations in Microsoft Word by Tom Viebke
2
by Johnny Rosenberg
[sv-users] Varför öppnas mina tidigare sparade dokument i Skrivskyddat läge och därmed låsta för redigering. Jag inte har inte lagt till skrivskydd i något dokument? Gäller Writer, Calc och Impress men inte Draw. En dialogruta med följande text visas:,,Dokumentfil 'doknamn' är låst för redigering av dig på ett annat system sedan,Öppna dokumentet skrivskyddat eller ignorera egen fillåsning och öppna dokumentet.,,Jag kan förvisso öppna och redigera men måste då spara med annat namn. by Gunilla Gårdmo
1
by Johnny Rosenberg
[sv-users] Bouncing messages by marie.syren
1
by Johnny Rosenberg
[sv-users] Funktion - Sök - sammanställ information! by Jan Öhman
1
by Jan Öhman
[sv-users] Visar inte negativa tal by Leif
2
by Johnny Rosenberg
[sv-users] Ersätt by Per Schoerner-2
2
by Johnny Rosenberg
[sv-users] Hitta dubbletter by Karin Albinsson
0
by Karin Albinsson
[sv-users] Beräkna ålder by Karin Albinsson
4
by Jan Öhman
[sv-users] Bananas by Anna
0
by Anna
[sv-users] Writer by Jan Romander
1
by Bo Siltberg
[sv-users] Libre Office 5.3.5.2 by Lars-Göran Hansson
1
by Niklas Johansson
[sv-users] Sök cell och visa värdet från annan cell by Jan Öhman
3
by Kaj Persson-2
[sv-users] by Anders Hackzell
2
by Johnny Rosenberg
[sv-users] Force unique values in column - Calc by Joel Hallklint
4
by Jan Öhman
[sv-users] Byta bakgrundsfärg på papper! by Jan Öhman
1
by Niklas Johansson
[sv-users] Räkna antalet olika alternativ by Jan Öhman
0
by Jan Öhman
[sv-users] Gruppera och sortera innehållet i celler by Jan Öhman
0
by Jan Öhman
[sv-users] Knepiga beräkningar! by Jan Öhman
2
by Jan Öhman
[sv-users] Tal till text! by Jan Öhman
0
by Jan Öhman
[sv-users] Calk - hjälpfil. by Jan Öhman
1
by Niklas Johansson
[sv-users] Rensa fält från oönskade tecken - Calc by Jan Öhman
0
by Jan Öhman
[sv-users] Limitations in Microsoft Word by Tom Viebke
0
by Tom Viebke
[sv-users] Rangordning på funktioner! by Jan Öhman
1
by Niklas Johansson
[sv-users] Fel vid uppdatering by Lars-Göran Hansson
1
by Niklas Johansson
[sv-users] Kopiera mellan LibreOffice och OpenOffice - problem? by Jan Öhman
1
by Niklas Johansson
[sv-users] Hjälp att komma igång by Gunnar Huss
1
by Luna Jernberg
[sv-users] Öppna filer av annat format - Calc by Jan Öhman
1
by Johnny Rosenberg
[sv-users] Automatisera - Calc - api by Jan Öhman
1
by Niklas Johansson
[sv-users] Räkna med datum i Calc by Jan Öhman
2
by Jan Öhman
[sv-users] Indirekt sökning av innehåll! i Cell - Calc by Jan Öhman
2
by Jan Öhman
[sv-users] Anteckningsvy? by Mikael Olovsson
3
by Jan Öhman
[sv-users] Autofilter by Mikael Olovsson
2
by Mikael Olovsson
Next » 12345