Werkbladen, diagrammen en andere objecten invoegen

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
kees538 kees538
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Werkbladen, diagrammen en andere objecten invoegen

Allen


Aan de Handleidingen voor Impress 4.2 is het hoofdstuk 'Werkbladen,
diagrammen en andere objecten invoegen' toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u OLE-objecten kunt invoegen.
OLE-bestanden kunnen zijn: Calc werkbladen, diagrammen, mediabestanden,
tekeningen en tekstbestanden, HTML-bestanden en overige objecten. Ook wordt
er beschreven hoe u deze OLE-objecten kunt bewerken en aanpassen.


Met dank aan Henk van der Burg voor de vertaling van dit hoofdstuk.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
kees538 kees538
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [nl-discuss] Werkbladen, diagrammen en andere objecten invoegen

Dank je Luc.
We weten wel dat ons werk gewaardeerd wordt, maar het is altijd leuk om
complimentje te krijgen.

Groetjes, Kees

Op 29 januari 2017 om 08:55 schreef Luc Castermans <[hidden email]
>:

> Dank je wel, Kees, Henk voor deze handleiding.
> Ondertussen begint de lijst van completen handleidingen indrukwekkend te
> worden.
> Complimenten aan jullie,
>
>
> Luc
>
> Op 28 januari 2017 om 14:19 schreef Kees Kriek <[hidden email]>:
>
> > Allen
> >
> >
> > Aan de Handleidingen voor Impress 4.2 is het hoofdstuk 'Werkbladen,
> > diagrammen en andere objecten invoegen' toegevoegd.
> >
> > In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u OLE-objecten kunt invoegen.
> > OLE-bestanden kunnen zijn: Calc werkbladen, diagrammen, mediabestanden,
> > tekeningen en tekstbestanden, HTML-bestanden en overige objecten. Ook
> wordt
> > er beschreven hoe u deze OLE-objecten kunt bewerken en aanpassen.
> >
> >
> > Met dank aan Henk van der Burg voor de vertaling van dit hoofdstuk.
> >
> >
> > De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
> > https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/
> >
> >
> > Met vriendelijk groet,
> >
> > Kees
> >
> > --
> > Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.
> libreoffice.org
> > Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> > List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
> > All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> > deleted
> >
>
>
>
> --
> Luc Castermans
> mailto:[hidden email]
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted