Werken met objecten en objectpunten

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
kees538 kees538
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Werken met objecten en objectpunten

Allen


Aan de Handleidingen voor Draw 4.2 is het hoofdstuk 'Werken met objecten en
objectpunten' toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u objecten kunt maken, bewerken,
verplaatsen, afmetingen aanpassen, in een stapel kunt schikken, vervormen
enzovoorts. Daarbij wordt beschreven hoe u daarbij hulplijnen en vanglijnen
kunt gebruiken. Ook wordt er ingegaan op de talloze vormen die gebruikt
kunnen worden om tekeningen te maken, zoals vierkanten en rechthoeken,
cirkels en ellipsen, bogen, driehoeken, veelhoeken, toelichtingen en
sterren. Vervolgens wordt geschreven hoe u deze vormen weer kunt
manipuleren, door ze schuin te trekken, te vervormen, te draaien of door
het verplaatsen van punten van de vorm.


Met dank aan Henk van der Burg voor zijn bijdrage.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted