bladeren in Writer

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Nico Koolsbergen-2 Nico Koolsbergen-2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

bladeren in Writer

Voor mij is LibreOffice vooral een geweldige tekstverwerker, al doe ik
sporadisch wel eens iets met Draw of Calc. Tekstverwerking is altijd
(een halve eeuw) een hoofdaak van mijn werk geweest. In een antiek
(jaren zeventig) tekstverwerkingsssysteem voor kranten (Harris) bestond
een bladermogelijkheid zoals je die in fotoprogramma's vindt. Met een
bestand op het scherm kon je met één commando door naar het volgende in
de map (het oude werd vanzelf gesloten).
Het zou prachtig zijn als zoiets ook in LO Writer zou bestaan. Waarom?
Ik heb mappen vol tekstbestanden rond bepaalde onderwerpen. Als ik daar
nu eens snel doorheen zou kunnen bladeren.... Enige kans dat dit ooit
kan? Ik ben te oud en te dom om te proberen hiervoor een macro te maken.

Nico Koolsbergen
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted