cel delen en kleurwerk

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
christof christof
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

cel delen en kleurwerk

This post has NOT been accepted by the mailing list yet.
Hallo,

Ik ben op zoek hoe iemand mij kan uitleggen hoe in 1 cel deel in 2 diagonalen, en vervolgens de twee delen in een aparte kleur zet. Niet gemakkelijk voor iemand die niet weet hoe eraan te beginnen.

grt
Christof
 
Loading...