[da-dansk] Lidt forslag (e-mail og skift)

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
scootergrisen scootergrisen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

[da-dansk] Lidt forslag (e-mail og skift)

Det er ikke meget jeg har fået kigget på den danske oversættelse af
libreoffice men jeg så noget med "email" og "shift" så kan jeg jo starte
med det.

Jeg foreslår at bruge "e-mail" (fremfor email).
Og at tasten til at lave store bogstaver kaldes "skift" (fremfor shift).

Måske nogen andre vil rette det hvis ellers i synes det skal ændres.

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

David Lamhauge David Lamhauge
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: [da-dansk] Lidt forslag (e-mail og skift)

Grundlæggende synes jeg at vi skal oversætte det der skal oversættes, men
ikke gå til yderligheder for at opfinde danske ord, for engelske termer der
fungerer fint i dagligdagen.

Jeg foreslår at bruge "e-mail" (fremfor email).
>
Jeg synes vi skal beholde "email".

Og at tasten til at lave store bogstaver kaldes "skift" (fremfor shift).
>
> Denne tast kaldes allerede "skift", til min store fortrydelse. Jeg vil
helt sikkert foretrække at beholde ordet "Shift"-tast, da der på samtlige
mine tastaturer står enten "Shift" eller en pil opad.

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: [da-dansk] Lidt forslag (e-mail og skift)

Hej alle,
Jeg er enig med David i, at vi ikke skal opfinde nye ord.

Vi har en række aftaler, som kan læses her:
https://wiki.documentfoundation.org/DA/Sprog Heraf fremgår, at vi bruger
"Skift" frem for "Shift".

Aftalerne kan naturligvis altid tages op til vurdering endnu en gang, men
indtil da, holder vi os til aftalen.

Ifølge ordbogen er der ikke noget der hedder email. Se f.eks.
https://dsn.dk/?retskriv=e-mail

Jeg håber det afklarer sagen. Det vigtigste er at vi er nogenlunde
konsistente i vores sprogbrug.


LeifDen 16. juli 2017 kl. 10.37 skrev David Lamhauge <[hidden email]>:

> Grundlæggende synes jeg at vi skal oversætte det der skal oversættes, men
> ikke gå til yderligheder for at opfinde danske ord, for engelske termer der
> fungerer fint i dagligdagen.
>
> Jeg foreslår at bruge "e-mail" (fremfor email).
> >
> Jeg synes vi skal beholde "email".
>
> Og at tasten til at lave store bogstaver kaldes "skift" (fremfor shift).
> >
> > Denne tast kaldes allerede "skift", til min store fortrydelse. Jeg vil
> helt sikkert foretrække at beholde ordet "Shift"-tast, da der på samtlige
> mine tastaturer står enten "Shift" eller en pil opad.
>
> --
> Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner
> om hvordan du ophæver dit abonnement
> Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.
> libreoffice.org/da/dansk/
> Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke
> efterfølgende slettes
>

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
Loading...