Αποτυχία downloading

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Αποτυχία downloading

Γειά σας. Θέλω να γίνω χρήστης του LibreOffice, αλλά το downloading αποτυγχάνει. Φαίνεται ότι συμπληρώνεται το κατέβασμα του αρχείου, αλλά στο τέλος, αντί για την επιβεβαίωση επιτυχούς downloading, παίρνω την ένδειξη failed.Η έκδοση L.O. που μου προσφέρεται είναι η 5.1.3 για βασική εγκατάσταση. Ο υπολογιστής μου τρέχει Windows 7 Ultimate - 32 bit.Τί μπορεί να φταίει;Ευχαριστώ. Constantinos Papaioannou
Thessaloniki, Greece


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted