klein foutje...

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
pieter kristensen pieter kristensen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

klein foutje...

Het is maar een super kleinigheidje maar zojuist kwam ik dit tegen in de
vertaling van LO 5.3
https://dl.dropboxusercontent.com/u/6429690/Screenshot_20170223_165138.png

"volgens" zou wellicht "volgen" moeten zijn.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
kees538 kees538
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: klein foutje...

Hi Pieter

Dan je voor je oplettendheid.
Ik heb het aangepast in 'Ctrl-klik vereist _voor het volgen van
hyperlinks'. Daar was hetzelfde namelijk meerdere keren in vertaald. Dat is
wel zo consistent.

Groetjes, Kees

Op 23 februari 2017 om 16:56 schreef pieter kristensen <
[hidden email]>:

> Het is maar een super kleinigheidje maar zojuist kwam ik dit tegen in de
> vertaling van LO 5.3 https://dl.dropboxusercontent.
> com/u/6429690/Screenshot_20170223_165138.png
>
> "volgens" zou wellicht "volgen" moeten zijn.
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted