Αδυναμία αυξομείωση πλαισίου μαθηματικού τύπου στο libreoffice! Γιατί;

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Βασίλης Ντάφος Βασίλης Ντάφος
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Αδυναμία αυξομείωση πλαισίου μαθηματικού τύπου στο libreoffice! Γιατί;

Αδυναμία αυξομείωση πλαισίου μαθηματικού τύπου στο libreoffice! Γιατί;

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Epaminondas Diamantopoulos Epaminondas Diamantopoulos
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Σχετ: [el-users] Αδυναμία αυξομείωση πλαισίου μαθηματικού τύπου στο libreoffice! Γιατί;

Καλησπέρα Βασίλη,
Αν αυτό που θέλεις είναι να αυξήσεις το μέγεθος της γραμματοσειράς της μαθηματικής έκφρασης τότε αρκεί να ενεργοποιήσεις την επεξεργασία του τύπου με διπλό κλικ, να επιλέξεις από τον κατάλογο Μορφή -> Μέγεθος γραμματοσειράς και να ορίσεις ανάλογα το μέγεθος.

Νώντας.
 

     Στις 6:59 μ.μ. Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015, ο/η Βασίλης Ντάφος <[hidden email]> έγραψε:
   

 Αδυναμία αυξομείωση πλαισίου μαθηματικού τύπου στο libreoffice! Γιατί;

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


   
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Βασίλης Ντάφος Βασίλης Ντάφος
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Αδυναμία αυξομείωση πλαισίου μαθηματικού τύπου στο libreoffice! Γιατί;

In reply to this post by Βασίλης Ντάφος
Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και την άμεση απάντηση. Δεν είναι όμως αυτό
το πρόβλημά μου.

Δεν μπορώ να αυξομειώσω το μέγεθος του πλαισίου με τη βοήθεια του
ποντικιού ( ... από τα πράσινα σημαδάκια στις γωνίες και τα μέσα των
πλευρών του πλαισίου ...) αφού τελειώσω με την εισαγωγή της μαθηματικού
τύπου. Αυτό το πρόβλημα προέκυψε μετά την τελευταία αναβάθμιση σε
LibreOffice 4.4. και δεν υπήρχε ως πρόβλημα στην προηγούμενη έκδοση.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Epaminondas Diamantopoulos Epaminondas Diamantopoulos
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Σχετ: [el-users] Re: Αδυναμία αυξομείωση πλαισίου μαθηματικού τύπου στο libreoffice! Γιατί;

Δυστυχώς δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω σε έκδοση 4.2.7.2 και με μία μικρή αναζήτηση στο Bug List (https://bugs.freedesktop.org/buglist.cgi?quicksearch=mathtype) δεν βρήκα κάτι παρόμοιο.


 

     Στις 7:52 μ.μ. Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015, ο/η Βασίλης Ντάφος <[hidden email]> έγραψε:
   

 Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και την άμεση απάντηση. Δεν είναι όμως αυτό
το πρόβλημά μου.

Δεν μπορώ να αυξομειώσω το μέγεθος του πλαισίου με τη βοήθεια του
ποντικιού ( ... από τα πράσινα σημαδάκια στις γωνίες και τα μέσα των
πλευρών του πλαισίου ...) αφού τελειώσω με την εισαγωγή της μαθηματικού
τύπου. Αυτό το πρόβλημα προέκυψε μετά την τελευταία αναβάθμιση σε
LibreOffice 4.4. και δεν υπήρχε ως πρόβλημα στην προηγούμενη έκδοση.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


   
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted