menu gegevens/ tekst naar kolommen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Hubertus Verdonck Hubertus Verdonck
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

menu gegevens/ tekst naar kolommen

Beste,ik maakte in LO v:5.4.3.2.(x64) een werkblad met
      datum-berekeningen.Wanneer ik die formules (die een correct resultaat weergeven)
      vervolgensvia het menu gegevens/ tekst naar kolommenwil omzetten naar tekstblijkt LO van elke berekende dag één dag af te trekken:voorbeeld van zo'n formule opgenomen in cel a2:  =eerstepaasdag(a1)+231cel a1 bevat het jaartalgeeft het berekende resultaat zondag 03/12/2017" maar wordt in
      tekst "zaterdag 02/12/2017".Wat doe ik fout ?--Hubertus (Bert) Verdonck
Hildering 702290 Vorselaar0479993298


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted