[nl-documentatie] Gevorderde tekentechnieken

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
kees538 kees538
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[nl-documentatie] Gevorderde tekentechnieken

Allen


Aan de Handleidingen voor Draw versie 4.2 is het hoofdstuk 'Gevorderde
tekentechnieken' toegevoegd.

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het gebruik van Draw. Zo wordt
beschreven hoe u tekeningen maakt die meerder pagina’s beslaan en hoe u
Modelpagina’s en sjablonen maakt en gebruikt. Ook wordt er ingegaan op het
gebruik van meerdere lagen in een tekening en het dimensioneren ervan.
Verder wordt uitgelegd hoe u op schaal kunt tekenen en hoe u kleurpalleten
gebruikt en wijzigt en ook hoe u notities aan een tekening kunt toevoegen.


Met dank aan Henk van der Burg voor zijn inbreng.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

--
To unsubscribe e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/documentatie/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted