(no subject)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Paavo H Paavo H
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

(no subject)

poista postitus listalta
[hidden email]
terv. Paavo Honkaniemi

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail [hidden email]
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/users/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa