[sv-discuss] Allmän info

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Allmän info

Hej

Jag tänkte bara skriva några ord om vad som händer i projektet just nu.

Förberedelser för version 4.1:
- Översättningen av programmet har påbörjats (om än mycket är kvar)
- Ungefär en månad kvar till skarp version
- Andra beta-versionen borde släppas framåt slutet av veckan

Hjälp med översättning av nya Calc-funktioner skulle varmt uppskattas.
Det finns även lite annat som jag gärna bollar med någon.

Nya funktioner i 4.1 finns listade här. (inte en komplett lista)
https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.1

Uppdatering av autokorrigeringsfunktionerna. Jag har tidigare påbörjat
detta arbete om än jag fick ont om tid innan jag kom till den nivå jag
vill komma till. En viss uppdatering har dock gjorts och som kommer bli
en del av version 4.1. Jag sätter översättning av gränssnittet främst
men hinner jag så försöker jag göra en uppdatering till.

GsoC (Google summer of Code)
I år har LibreOffice projektet fått möjligheten att anta 13 studenter.
Det finns flera intressanta projekt så som anpassningsbara layouter i
Impress, integrering av VLC (för att utöka stödet för mediaformat) och
mycket mer. Läs mer om de projekt som dessa studenter kommer att arbeta
med här:
http://fridrich.blogspot.se/2013/05/libreoffice-google-summer-of-code-2013.html

Om någon är intresserad av kvalitetssäkring så kommer det att vara en
Bug-triage-tävling under sommaren läs mer här:
https://wiki.documentfoundation.org/QA/Projects/Bug_Triage_Contest

Hoppas att ni alla får en trevlig sommar!

--
Med vänlig hälsning
Niklas Johansson


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted