[sv-discuss] Ansvaret för stavningskontrollen

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Göran Andersson-2 Göran Andersson-2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Ansvaret för stavningskontrollen

Den sista uppdateringen av min hunspell-ordlista kommer att vara med i
LibreOffice från och med version 4.0 RC2. Hädanefter kommer jag inte att
underhålla ordlistan utan i stället ägna mig åt andra projekt som inte är
direkt relaterade till LibreOffice. Jag avsäger mig alltså ansvaret för
stavningskontrollen i LibreOffice och hoppas att någon annan tar över inom
kort.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-discuss] Ansvaret för stavningskontrollen

Tack för det fantastiska arbete du gjort för öppna språkverktyg och för
alla program
som använder sig av det. Jag hoppas verkligen att ditt arv inte ska gå
om intet.

Lycka till med dina framtida projekt.

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

Göran Andersson skrev 2013-01-23 12:21:
> Den sista uppdateringen av min hunspell-ordlista kommer att vara med i
> LibreOffice från och med version 4.0 RC2. Hädanefter kommer jag inte att
> underhålla ordlistan utan i stället ägna mig åt andra projekt som inte är
> direkt relaterade till LibreOffice. Jag avsäger mig alltså ansvaret för
> stavningskontrollen i LibreOffice och hoppas att någon annan tar över inom
> kort.
>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted