[sv-discuss] Avstavningsregler uppdaterade

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Avstavningsregler uppdaterade

Hej

Jag har nu gjort en uppdatering av avstavningsreglerna i LibreOffice.
Tanken är att dessa
ska börja skickas med LibreOffice i och med version 4.0.

Ser ni någonting konstigt så får ni gärna säga till.

http://extensions.libreoffice.org/extension-center/swedish-hyphenation

--
Med vänlig hälsning
Niklas Johansson


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted