[sv-discuss] Calc och benämning av Tabell (Sheet)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Calc och benämning av Tabell (Sheet)

Hej

Jag har sett att ordet Ark har börjat smyga sig tillbaka in i
översättningen för vad i Calc kallas Tabell. I OpenOffice har det
tidigare hetat Ark, vilket sannolikt är varför den översättningen börjat
titta fram igen.
För referens använder väl Excel ordet "Blad". Google drive använder Tabell.

Personligen tycker jag inte att Tabell känns riktigt rätt. För mig borde
det heta blad eller ark, som en förkortning till kalkylblad/kalkylark.
Som jag ser det kan kalkylark innehålla en eller flera tabeller varför
jag inte riktigt gillar ordet tabell.

Ett problem är folk som har skrivit makron som använder namnet på
kalkylblad för att ansluta till ett visst blad. OK inte så bra
programmeringsstil men det är inte ovanligt. Skulle vi ändra namnet till
från Tabell1, Tabell2 etc så kommer dessa makron sluta fungera. Å andra
sidan är en milstolpe som version 4.0 ett bra tillfälle att göra en
sådan ändring.

Hur ser ni på det hela? Ska vi:
- fortsätta att kalla det för Tabell1, Tabell2 ...
- kalla det Ark1, Ark2 ...
- kalla det Blad1, Blad2 ...

Vad vi än väljer så behöver vi se till att hålla oss till det.

/Niklas

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted