[sv-discuss] För kännedom Officiellt forum

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] För kännedom Officiellt forum

Med tanke på tidigare diskussioner så nämner jag att ett officiellt
forum för LibreOffice är i startgroparna [1]. Till en början kommer det
att vara ett engelskt forum men tanken är att språkprojekt ska kunna
skapa helt egna forum, som endast delar login-uppgifter med det engelska
forumet. Forumplattformen är jforum.

Vill du vara med att starta upp det engelska forumet, ta då en titt på
wiki-sidan[2] för mer information. Kontakta mig gärna ifall ni har frågor.

Hur påverkar detta oss:
Jag anser inte att det påverkar oss särskilt mycket. Finns som vi
diskuterat fördelar med att ha ett "fristående" forum också. En liten
nackdel är att vårt forum kommer att se annorlunda ut gentemot det
engelska forumet.

Om någon anser att det finns skäl att haka på det officiella forumet i
stället för att fortsätta i "egen regi" så SÄG TILL SNARAST!


[1] http://listarchives.libreoffice.org/global/website/msg08470.html
[2] http://wiki.documentfoundation.org/Forum-planning

--
Med vänlig hälsning
Niklas Johansson


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted