[sv-discuss] Forum

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Forum

Hej

Som ni nog märkt så hände det inte så mycket med det svenska
libreofficeforumet. Det känns förstås väldigt tråkigt att det blev som det
blev. Jag hade gärna sett ett svenskt forum. Om ingen protesterar vilt så
kommer jag att säga upp de domännamn som vi registrerade för forumet. Jag
ser ingen större poäng med att sitta och betala för något som inte används.

/Niklas

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted