[sv-discuss] Fråga om översättning

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Påvel Nicklasson Påvel Nicklasson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Fråga om översättning

Hej!

Jag undrar om det finns intresse för att låta den svenska översättningen
till LibreOffice även skulle kunna användas för ApacheOpenOffice? Det
skulle behövas små justeringar, men det allra mesta är ju sig likt.

Jag vet att det finns vissa spänningar mellan LibO och AOO och jag vill
inte starta något krig. Min tanke är att eftersom vi har en bra svensk
översättning för LibO vore det synd att inte utnyttja den för ännu ett
program. Sedan kan var och en välja vilket kontorspaket man vill använda.
Jag tycker det är synd att AOO är svårt att använda om man skriver på
svenska.

Det som kanske kan ställa till problem är vilken licens översättningen har
och huruvida upphovsmännen är intresserade av att föra över sitt arbete.

Vänliga Hälsningar
Påvel Nicklasson

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

jotab jotab
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-discuss] Fråga om översättning

Hej!

Jag vet inte riktigt var jag vill ställa mig i det hela, jag känner mest att det är onödigt att apache kör ett eget race när LO redan kommit så långt, dubbelarbete?

Jag har gjort en hel del översättningar och justeringar tillsammans med Niklas, och för min del så får gärna översättningarna gå in i AOO också. Men jag är väl snarare intresserad av hur TDF och Apache ser på framtiden, olika features som utvecklas åt olika håll.. Eller kanske en merge i framtiden?

//Jon

----- Original Message -----
From: Påvel Nicklasson
[mailto:[hidden email]]
To: [hidden email]
Sent: Sun, 29
Jul 2012 13:47:42 +0200
Subject: [sv-discuss] Fråga om översättning


> Hej!
>
> Jag undrar om det finns intresse för att låta den svenska översättningen
> till LibreOffice även skulle kunna användas för ApacheOpenOffice? Det
> skulle behövas små justeringar, men det allra mesta är ju sig likt.
>
> Jag vet att det finns vissa spänningar mellan LibO och AOO och jag vill
> inte starta något krig. Min tanke är att eftersom vi har en bra svensk
> översättning för LibO vore det synd att inte utnyttja den för ännu ett
> program. Sedan kan var och en välja vilket kontorspaket man vill använda.
> Jag tycker det är synd att AOO är svårt att använda om man skriver på
> svenska.
>
> Det som kanske kan ställa till problem är vilken licens översättningen
> har
> och huruvida upphovsmännen är intresserade av att föra över sitt arbete.
>
> Vänliga Hälsningar
> Påvel Nicklasson
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-discuss] Fråga om översättning

In reply to this post by Påvel Nicklasson
Hej Påvel

I grund och botten borde större delen av Apache OpenOffice vara översatt
till svenska. Jag antar att det hela handlar om att hitta någon som är
villig
att ta på sig ansvaret att hålla översättningen uppdaterad. Översättningen
är då samma som var i OpenOffice.org 3.3. För min del kan jag gärna bidra
till båda projekten om än LibreOffice ligger mig varmare om hjärtat och
kommer få större delen av min uppmärksamhet tillsvidare.

Jag är dock inte säker på hur mycket arbete det faktiskt innebär att flytta
över översättningarna. Hittar vi någon som är villig att
hålla kontakten mot Apache och vara lite ansvarig för att översättningarna
hålls uppdaterade. Denne person behöver sedan be om att få svenska
aktiverat som språk i AOO. Därefter antar jag att de gamla översättningarna
från OpenOffice.org läggs upp i Pootle (det webbgränssnitt som används
för att översätta både AOO och LibreOffice).

Om denna person hittas så hjälper jag gärna honom/henne så gott jag kan
och har tid till. Att komma igång kan ta lite tid och sannolikt kan jag
hjälpa
denna person att komma igång avsevärt fortare än om han/hon försöker själv.

/Niklas

Påvel Nicklasson skrev 2012-07-29 13:47:

> Hej!
>
> Jag undrar om det finns intresse för att låta den svenska översättningen
> till LibreOffice även skulle kunna användas för ApacheOpenOffice? Det
> skulle behövas små justeringar, men det allra mesta är ju sig likt.
>
> Jag vet att det finns vissa spänningar mellan LibO och AOO och jag vill
> inte starta något krig. Min tanke är att eftersom vi har en bra svensk
> översättning för LibO vore det synd att inte utnyttja den för ännu ett
> program. Sedan kan var och en välja vilket kontorspaket man vill använda.
> Jag tycker det är synd att AOO är svårt att använda om man skriver på
> svenska.
>
> Det som kanske kan ställa till problem är vilken licens översättningen har
> och huruvida upphovsmännen är intresserade av att föra över sitt arbete.
>
> Vänliga Hälsningar
> Påvel Nicklasson
>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Påvel Nicklasson Påvel Nicklasson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Re: [sv-discuss] Fråga om översättning

Hej!

Jag har väntat ett tag, men det verkar inte vara något större ämne.

Min inställning är att det är synd att inte utnyttja befintliga
översättningar till ännu ett program. Var och en kan sedan bestämma om man
vill använda AOO eller LibO.

Som jag förstår det är grundproblemet att hitta någon som vill och kan göra
jobbet att föra över översättningarna. Jag tror inte att jag har den tid
och kontinuitet som krävs för att ta på mig uppgiften. Eftersom jag inte
gjort denna typ av arbete tidigare innebär det en viss initial arbetstopp.
Jag ska dock fundera ett varv till och försöka kolla upp vart AOO är på
väg.

Vänliga Hälsningar
Påvel Nicklasson

Den 3 augusti 2012 14:20 skrev Niklas Johansson <[hidden email]>:

> Hej Påvel
>
> I grund och botten borde större delen av Apache OpenOffice vara översatt
> till svenska. Jag antar att det hela handlar om att hitta någon som är
> villig
> att ta på sig ansvaret att hålla översättningen uppdaterad. Översättningen
> är då samma som var i OpenOffice.org 3.3. För min del kan jag gärna bidra
> till båda projekten om än LibreOffice ligger mig varmare om hjärtat och
> kommer få större delen av min uppmärksamhet tillsvidare.
>
> Jag är dock inte säker på hur mycket arbete det faktiskt innebär att flytta
> över översättningarna. Hittar vi någon som är villig att
> hålla kontakten mot Apache och vara lite ansvarig för att översättningarna
> hålls uppdaterade. Denne person behöver sedan be om att få svenska
> aktiverat som språk i AOO. Därefter antar jag att de gamla översättningarna
> från OpenOffice.org läggs upp i Pootle (det webbgränssnitt som används
> för att översätta både AOO och LibreOffice).
>
> Om denna person hittas så hjälper jag gärna honom/henne så gott jag kan
> och har tid till. Att komma igång kan ta lite tid och sannolikt kan jag
> hjälpa
> denna person att komma igång avsevärt fortare än om han/hon försöker själv.
>
> /Niklas
>
> Påvel Nicklasson skrev 2012-07-29 13:47:
>
>  Hej!
>>
>> Jag undrar om det finns intresse för att låta den svenska översättningen
>> till LibreOffice även skulle kunna användas för ApacheOpenOffice? Det
>> skulle behövas små justeringar, men det allra mesta är ju sig likt.
>>
>> Jag vet att det finns vissa spänningar mellan LibO och AOO och jag vill
>> inte starta något krig. Min tanke är att eftersom vi har en bra svensk
>> översättning för LibO vore det synd att inte utnyttja den för ännu ett
>> program. Sedan kan var och en välja vilket kontorspaket man vill använda.
>> Jag tycker det är synd att AOO är svårt att använda om man skriver på
>> svenska.
>>
>> Det som kanske kan ställa till problem är vilken licens översättningen har
>> och huruvida upphovsmännen är intresserade av att föra över sitt arbete.
>>
>> Vänliga Hälsningar
>> Påvel Nicklasson
>>
>>
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email].**org<discuss%[hidden email]>
> Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
> Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
> List archive: http://listarchives.**libreoffice.org/sv/discuss/<http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/>
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

jotab jotab
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-discuss] Re: [sv-discuss] Fråga om översättning

Hej!

Det intressanta är ju hur AOO väljer att sköta sitt översättande, om de använder .po-filer och pootle borde det inte vara alltför svårt att kopiera över de strängar som vi har översatt till deras filer. Ett skript som kollar vilka strängar som finns i den ena filen och kopierar översättningarna från den andra ungefär...

MEN! Det blir lätt opraktiskt att göra så här i det långa loppet, både LO och AOO kommer ju (antagligen?) att dra åt olika håll vad gäller implementation av nya features och annat, samtidigt som många saker kommer finna ett hem i båda programmen. Att bara köra skriptet enligt ovan kommer döda många av mottagarfilens översättningar, men kanske få med en del nya...

Personligen tycker jag att det är dumt med två program som är likadana, samordna istället alla utvecklare till den ena (LO eftersom den är störst). Jag är av denna anledning inte så sugen på att ta tag i detta, men kan gärna assistera någon som tar ett lite större ansvar för det.

//Jon


----- Original Message -----
From: Påvel Nicklasson
[mailto:[hidden email]]
To: [hidden email]
Sent: Tue, 21
Aug 2012 13:10:00 +0200
Subject: [sv-discuss] Re: [sv-discuss] Fråga om
översättning


> Hej!
>
> Jag har väntat ett tag, men det verkar inte vara något större ämne.
>
> Min inställning är att det är synd att inte utnyttja befintliga
> översättningar till ännu ett program. Var och en kan sedan bestämma om
> man
> vill använda AOO eller LibO.
>
> Som jag förstår det är grundproblemet att hitta någon som vill och kan
> göra
> jobbet att föra över översättningarna. Jag tror inte att jag har den tid
> och kontinuitet som krävs för att ta på mig uppgiften. Eftersom jag inte
> gjort denna typ av arbete tidigare innebär det en viss initial arbetstopp.
> Jag ska dock fundera ett varv till och försöka kolla upp vart AOO är på
> väg.
>
> Vänliga Hälsningar
> Påvel Nicklasson
>
> Den 3 augusti 2012 14:20 skrev Niklas Johansson <[hidden email]>:
>
> > Hej Påvel
> >
> > I grund och botten borde större delen av Apache OpenOffice vara översatt
> > till svenska. Jag antar att det hela handlar om att hitta någon som är
> > villig
> > att ta på sig ansvaret att hålla översättningen uppdaterad.
> Översättningen
> > är då samma som var i OpenOffice.org 3.3. För min del kan jag gärna
> bidra
> > till båda projekten om än LibreOffice ligger mig varmare om hjärtat och
> > kommer få större delen av min uppmärksamhet tillsvidare.
> >
> > Jag är dock inte säker på hur mycket arbete det faktiskt innebär att
> flytta
> > över översättningarna. Hittar vi någon som är villig att
> > hålla kontakten mot Apache och vara lite ansvarig för att
> översättningarna
> > hålls uppdaterade. Denne person behöver sedan be om att få svenska
> > aktiverat som språk i AOO. Därefter antar jag att de gamla
> översättningarna
> > från OpenOffice.org läggs upp i Pootle (det webbgränssnitt som används
> > för att översätta både AOO och LibreOffice).
> >
> > Om denna person hittas så hjälper jag gärna honom/henne så gott jag
> kan
> > och har tid till. Att komma igång kan ta lite tid och sannolikt kan jag
> > hjälpa
> > denna person att komma igång avsevärt fortare än om han/hon försöker
> själv.
> >
> > /Niklas
> >
> > Påvel Nicklasson skrev 2012-07-29 13:47:
> >
> >  Hej!
> >>
> >> Jag undrar om det finns intresse för att låta den svenska
> översättningen
> >> till LibreOffice även skulle kunna användas för ApacheOpenOffice? Det
> >> skulle behövas små justeringar, men det allra mesta är ju sig likt.
> >>
> >> Jag vet att det finns vissa spänningar mellan LibO och AOO och jag vill
> >> inte starta något krig. Min tanke är att eftersom vi har en bra svensk
> >> översättning för LibO vore det synd att inte utnyttja den för ännu
> ett
> >> program. Sedan kan var och en välja vilket kontorspaket man vill
> använda.
> >> Jag tycker det är synd att AOO är svårt att använda om man skriver
> på
> >> svenska.
> >>
> >> Det som kanske kan ställa till problem är vilken licens
> översättningen har
> >> och huruvida upphovsmännen är intresserade av att föra över sitt
> arbete.
> >>
> >> Vänliga Hälsningar
> >> Påvel Nicklasson
> >>
> >>
> >
> > --
> > Unsubscribe instructions: E-mail to
> [hidden email].**org<discuss%[hidden email]>
> > Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
> > Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
> > List archive:
> http://listarchives.**libreoffice.org/sv/discuss/<http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/>
> > All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> > deleted
> >
> >
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted