[sv-discuss] Funktionen registrera ändringar (spåra ändringar)

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Funktionen registrera ändringar (spåra ändringar)

Hej

Vi behöver slå fast vilka begrepp som ska användas tillsammans med
funktionen
registrera ändringar. Just nu har vi väldigt olika begrepp på olika
ställen. Jag tar
ett uttryck i taget. Orden finns både fristående och i kombination med
andra ord
(främst ändring)

Record:
- Registrera
- Spåra
(Word använder spåra, sannolikt översättning av engelska uttrycket track)

Accept:
- Acceptera
- Godkänn

Reject:
- Avböj
- Ignorera
- Avböj

--
Med vänlig hälsning
Niklas Johansson


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Re: Funktionen registrera ändringar (spåra ändringar)

Blev fel i mitt förra meddelande. Sista alternativet till Reject ska
vara "Neka"
som i Neka ändring.

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

Niklas Johansson skrev 2013-02-19 18:04:

> Hej
>
> Vi behöver slå fast vilka begrepp som ska användas tillsammans med
> funktionen
> registrera ändringar. Just nu har vi väldigt olika begrepp på olika
> ställen. Jag tar
> ett uttryck i taget. Orden finns både fristående och i kombination med
> andra ord
> (främst ändring)
>
> Record:
> - Registrera
> - Spåra
> (Word använder spåra, sannolikt översättning av engelska uttrycket track)
>
> Accept:
> - Acceptera
> - Godkänn
>
> Reject:
> - Avböj
> - Ignorera
> - Avböj
>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted