[sv-discuss] Hjälp

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Hjälp

Hej

Är det någon som har en bra idé om hur denna mening borde översättas.

Added dialog for /Smooth/ image filter, where it is possible to select
the radius (strength) of smoothing/blurring. (Tomaz( Vajngerl)


Meningen är en del av release-informationen för 4.0. Jag har haft
problem att hitta dialogen så jag har inte heller kunnat ta reda på det
den vägen. :( Vore bra att få fram en översättning innan kl 13 idag.
Ledsen att jag inte fått ut frågan tidigare.

--
Med vänlig hälsning
Niklas Johansson


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted