[sv-discuss] Inför LibreOffice 4

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Inför LibreOffice 4

Hej

Som ni kanske vet så är det strax dags för version 4.0 av LibreOffice.
Översättningen
har flutit på ganska bra men det finns två områden som jag känner att
jag kan behöva
lite hjälp.
Det ena är LibreLogo som är ett programmeringsspråk för att skapa
sköldpaddegrafik (turtle graphics). Är det någon här som har jobbat
något med någon
variant av Logo?
Det andra är ett gäng prissättningsfunktioner som lagts till i Calc. Är
det någon av er
som känner sig hemma och lite nyfikna på dessa?

Om vi inte har kunskapen bland oss på denna lista, har någon ett förslag
hur vi kan få
tag på någon som har det?

För mer info om vad som är nytt i version 4.0 så kan ni spana in:
https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.0

Vill ni testa så kan ni ladda ner en beta version här:
https://sv.libreoffice.org/ladda-ner-libreoffice/testversioner/

Observera att jag gjort större delen av översättningsarbetet efter beta
2 så översättningarna
börjar först bli skapliga i och med beta 3.

--
Med vänlig hälsning
Niklas Johansson


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted