[sv-discuss] Just skickat ut info om 4.0 på användarlistan

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Just skickat ut info om 4.0 på användarlistan

Det ligger uppe en sida om nyheter i den nya versionen här:
http://sv.libreoffice.org/ladda-ner-libreoffice/nya-funktioner/libreoffice-4-0/

Ta väldigt gärna en titt på denna och rapportera ifall ni ser några konstigheter.

--
Med vänlig hälsning
Niklas Johansson


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted