[sv-discuss] Översättning av repository

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Översättning av repository

Ny fråga.

I 4.0 så kommer den inbyggda mallhanteraren att tillåta anslutningar
till SharePoint, Alfresco etc. Jag har lite svårt att hitta en bra
översättning till
ordet repository, för att spåna lite kan jag nämna.

Platser
Förvaringsplatser
Förråd
Fjärrplatser
Arkiv

Finns säkerligen bättre översättningar än så. Står still i mitt huvud dock.
För att få kontext till frågan så ladda gärna hem Releasekandidaten och
öppna den nya mallhanteraren.

/Niklas

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Martin Thuresson Martin Thuresson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-discuss] Översättning av repository

Hej!

Lite tankar kring ordet.
/
I sammanhanget upplever jag:/
*Fjärrarkiv* (Arkiv är ju redan inpräntat för datoranvändarna och
betyder också ett ställe att spara saker på.)
*Fjärrkatalog *
som närbesläktade.

Computer Sweden har denna översättning:
*repository -* översätts ofta med "datakatalog" - en samling
definitioner och beskrivningar av objekt och datatyper i ett system,
avsedd att underlätta systemutveckling. Huruvida det är någon
principiell skillnad mellan engelska "repository" och "data dictionary",
som båda brukar översättas med "datakatalog", är omstritt. Om det är
någon skillnad består den i att ett repository är mer omfattande till
innehållet. - Ordet kan mycket väl översättas med *repositorium*, ett
gammalt svenskt ord som betyder förråd, bokhylla, bokskåp.*

Nätverk skulle kanske också kunna beskriva platsen.
Något i stil med: *Nätverksarkiv*, *Nätverkskällor*,*Nätverksplatser.*

//Martin

*http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=repository

Niklas Johansson skrev 2013-01-13 19:45:

> Ny fråga.
>
> I 4.0 så kommer den inbyggda mallhanteraren att tillåta anslutningar
> till SharePoint, Alfresco etc. Jag har lite svårt att hitta en bra
> översättning till
> ordet repository, för att spåna lite kan jag nämna.
>
> Platser
> Förvaringsplatser
> Förråd
> Fjärrplatser
> Arkiv
>
> Finns säkerligen bättre översättningar än så. Står still i mitt huvud
> dock.
> För att få kontext till frågan så ladda gärna hem Releasekandidaten och
> öppna den nya mallhanteraren.
>
> /Niklas
>
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

jotab jotab
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-discuss] Översättning av repository

In reply to this post by Niklas Johansson
Hej!

Jag har funderat på det alltför många gånger utan att komma på något riktigt bra.

Här diskuteras det ytterligare http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=repository

Jag kan tänka mig gilla repositorium, men det kanske låter konstigt? Vad tycker ni?

//Jon

----- Original Message -----
From: Niklas Johansson
[mailto:[hidden email]]
To: [hidden email]
Sent: Sun,
13 Jan 2013 19:45:31 +0100
Subject: [sv-discuss] Översättning av
repository


> Ny fråga.
>
> I 4.0 så kommer den inbyggda mallhanteraren att tillåta anslutningar
> till SharePoint, Alfresco etc. Jag har lite svårt att hitta en bra
> översättning till
> ordet repository, för att spåna lite kan jag nämna.
>
> Platser
> Förvaringsplatser
> Förråd
> Fjärrplatser
> Arkiv
>
> Finns säkerligen bättre översättningar än så. Står still i mitt huvud
> dock.
> För att få kontext till frågan så ladda gärna hem Releasekandidaten och
> öppna den nya mallhanteraren.
>
> /Niklas
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Daniel Väcklén Daniel Väcklén
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-discuss] Översättning av repository

In reply to this post by Niklas Johansson
Datatermgruppen rekommenderar "centrallager". Se artikeln nedan:

http://www.datatermgruppen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=91&obj=a196&uttr=repository


On 13 jan 2013, at 19:45, Niklas Johansson wrote:

> Ny fråga.
>
> I 4.0 så kommer den inbyggda mallhanteraren att tillåta anslutningar
> till SharePoint, Alfresco etc. Jag har lite svårt att hitta en bra översättning till
> ordet repository, för att spåna lite kan jag nämna.
>
> Platser
> Förvaringsplatser
> Förråd
> Fjärrplatser
> Arkiv
>
> Finns säkerligen bättre översättningar än så. Står still i mitt huvud dock.
> För att få kontext till frågan så ladda gärna hem Releasekandidaten och
> öppna den nya mallhanteraren.
>
> /Niklas
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-discuss] Översättning av repository

Har försökt låta det hela sjunka in lite vilket går sisådär. ;)

Jag kan inte riktigt hjälpa att tycka att arkiv är den bästa allmänna
beskrivningen.
Har aldrig gillat översättningen förråd då jag inte associerar det
tillräckligt med program,
filer eller för den delen dokument. Ett mallarkiv, dokumentarkiv eller
programarkiv
känns då närmre för mig. Jag har visserligen inga större problem med
programförråd
som ett sammansatt ord men tycker inte att det är tillräckligt starkt
fristående.
Vi är inte tvingade att använde ett och samma ord på alla ställen men
det förenklar
översättningsarbetet en hel del.

För att få känna på förråd en gång för alla så har jag nu lagt in det
som översättning.
Denna översättning kommer in i RC2 som borde vara ute nästa vecka.

Jag ska försöka komma ihåg att lyfta frågan igen i slutet av nästa vecka.

VIKTIGT!
Ska vi inte kalla det för förråd så måste vi ha ändrat det innan den
27:e (men inte innan
nu på söndag). ;)

En lista över hur repository är översatt just nu:

  * Förråd
  * Kunde inte skapa förrådet "$1".\n
    Det kanske redan finns ett förråd med samma namn.
  * Fel vid flytt av följande mallar från förrådet $1 till mapp $2.\n
    $3
  * Nytt förråd
  * Synkroniserar förråd för %NAME-tilläggen

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

Daniel Väcklén skrev 2013-01-13 21:15:

> Datatermgruppen rekommenderar "centrallager". Se artikeln nedan:
>
> http://www.datatermgruppen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=91&obj=a196&uttr=repository
>
>
> On 13 jan 2013, at 19:45, Niklas Johansson wrote:
>
>> Ny fråga.
>>
>> I 4.0 så kommer den inbyggda mallhanteraren att tillåta anslutningar
>> till SharePoint, Alfresco etc. Jag har lite svårt att hitta en bra översättning till
>> ordet repository, för att spåna lite kan jag nämna.
>>
>> Platser
>> Förvaringsplatser
>> Förråd
>> Fjärrplatser
>> Arkiv
>>
>> Finns säkerligen bättre översättningar än så. Står still i mitt huvud dock.
>> För att få kontext till frågan så ladda gärna hem Releasekandidaten och
>> öppna den nya mallhanteraren.
>>
>> /Niklas
>>
>> --
>> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
>> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
>>
>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted